Thursday, February 28, 2013

Doorbraak Niburu Free Energy: Volvo 340 rijdt 1 op 100!

Foto: vandaag.nl
Nieuwsbrief stichting Niburu Free Energy vol. 10

Een belangrijk moment is aangebroken!

Door onderzoek zijn sommige zaken aan het licht gekomen die gedeeld dienen te worden.

Het zal onze kijk op motoren en de bestaande techniek daaromtrent danig veranderen.


Twee uitvindingen

We kunnen stellen dat er twee uitvindingen zijn geweest die een grote impact hadden voor mens

dier en planeet in de negatieve zin.

Op nummer 1 staat prominent kernsplitsing. Dit hoeft geen nadere uitleg.

Op nummer 2 komt volgens ons de turbo in de auto- en vrachtwagenwereld. Dat gaan we wel verder

uitleggen.


Turbo

De gehele auto-industrie met zijn autodealers, fabrikanten en monteurs volgen allemaal zonder

uitzondering één richting: hoe meer lucht in de zuiger gaat, hoe beter. Deze visie blijkt echter niet te

kloppen naar aanleiding van testen van onze kant.

In 1925 werd door de Zwitser Alfred J. Buchi voor de eerste keer de turbo succesvol ingezet. Er werd

een vermogenswinst gehaald van 40% en een vermindering van het brandstofverbruik. Sindsdien is

de turbo niet meer weg te denken. Met name in de vrachtwagenwereld zijn dergelijke turbo’s een

logische keuze.

Wat nu als je met deze methode maar kunt gaan tot een bepaald punt en simpelweg niet verder

komt?

De automotive wereld heeft zich sinds de uitvinding van de turbo verder ontwikkeld, voornamelijk in

het elektronische gedeelte. We kunnen nu met veel moeite een auto 1 op 30 laten rijden,

volgebouwd met elektronica. Deze elektronica maakt auto’s steeds complexer, duurder en moeilijker

te onderhouden. Reparaties worden op deze wijze ook steeds duurder.

1 op 100

Hoe is het dan mogelijk dat wij als kleine club met een klein budget het voor elkaar krijgen om een

auto 1 op 100 te laten rijden?

Er zijn wereldwijd meer mensen die dit voor elkaar hebben gekregen, dat blijkt wel uit verschillende berichten die hiervan melding maken. Hiermee verwijs ik tevens naar de site van Niburu met enkele zeer interessante artikelen.

Nu wilden wij heel graag de theorie achter deze praktijk begrijpen en dat is volgens ons gelukt. Deze theorie willen wij graag hieronder aan u uitleggen.


De theorie
In lucht zit 21% zuurstof en 79% stikstof. Stikstof zorgt ervoor dat de verbrandingswaarde omlaag gaat. Dus hoe meer stikstof des te minder energie er vrij kan komen.

Het brandstofmengsel bestaat bij een benzinemotor uit benzine, zuurstof en stikstof. Dit mengsel wordt door de zuiger onder druk gebracht en daarna ontbrand door een vonk van de bougie. De zuiger gaat door de kracht naar beneden en de auto komt in beweging.

Zoals gezegd is in dit mengsel erg veel stikstof aanwezig. Hierdoor is er vrij veel benzine nodig om het voertuig te laten bewegen.

Als men nu de lucht voor een groot gedeelte vervangt door een andere stof, één die meer uitzet op het moment van ontploffen: dat zou toch een logische keuze zijn, nietwaar?

De praktijk

Wij hebben in ons laboratorium testen uitgevoerd om benzine beter te laten verdampen. Verbluffende resultaten zijn gehaald op een redelijk eenvoudige wijze. Hoe beter de verdamping, des te fijner de nevel, hoe fijner de nevel, des te meer lucht wordt vervangen door deze nevel. De ruimte in de cilinder kan namelijk maar 1 keer gevuld worden. Daarna deden we hetzelfde met water.

De benzine- en waternevel worden gemengd en via de luchtinlaat in de motorruimte ingevoerd. Het resultaat is een krachtige explosie, waarbij waterdamp direct veranderd in stoom. De volumevergroting van waterdamp naar stoom is 1700 x. Een dergelijke volumevergroting is niet haalbaar op de traditionele wijze.

Evomotion heeft dit principe uitvoerig getest op diverse types benzinemotoren. De resultaten waren steeds gelijk. We hebben dit systeem ingebouwd in een oude volvo 340 uit 1988; deze rijdt nu 1 op 100!

Op dit moment zijn we bezig met het bouwen van prototypes, om dit principe allereerst op oldtimers met carburateur geplaatst te krijgen. Daarna gaan we met nieuwere automodellen beginnen. We kunnen nog niet precies aangeven op welk moment we met het eindproduct op de markt kunnen komen, maar de eerste auto’s worden inmiddels voorbereid.

Voor diegenen die de impact begrijpen is dit een revolutionair inzicht; een compleet andere manier van denken!

Dit moment willen we dan ook aangrijpen om een andere hardnekkige misvatting recht te zetten.

De wet van behoud van energie

Deze wet staat voor ons al een tijdje op de nominatie om afgeschaft te worden. Wij leveren naar aanleiding van deze praktijkgetallen maar al te graag informatie aan om dit mogelijk te maken.

Om dit te kunnen doen gaan we enkele kengetallen noemen en een kleine calculatie uitvoeren.

Allereerst volgt een verhaal van een internetsite die de energiefeiten weergeeft. Deze opsomming van zaken is volgens de moderne wetenschap heilig en vormt de fundering van het algemeen geaccepteerde denken.

Energiefeiten.nl

Energie en massa worden nooit verbruikt, maar altijd gebruikt In het normale taalgebruik heeft men het meestal toch over "verbruik". Als je bijvoorbeeld de tank van een auto leegrijdt, dan is de benzine tijdens de rit verbruikt. Maar daarbij gelden dan wel onderstaande wetten: wet van behoud van massa Benzine is een chemische verbinding van de elementen koolstof en waterstof Bij de verbranding van benzine met zuurstof ontstaat kooldioxide en water de massa van benzine + zuurstof = de massa van kooldioxide + water wet van behoud van energie De chemische energie in de benzine wordt bij de verbranding omgezet in mechanische energie (= arbeid) en thermische energie (= warmte). Dus: de chemische energie = de mechanische energie + de thermische energie

Rendement = nuttige energie / toegevoegde waarde

Voorbeeld: Een automotor met een vermogen van 50 kilowatt draait 1 uur op vol vermogen en levert dan 50 kilowatt × 1 uur = 50 kilowattuur nuttige, mechanische energie. Stel, de hoeveelheid toegevoerde energie is 200 kilowattuur (dat is 22 liter benzine). Het rendement is dan (50 / 200) × 100% = 25%. Hierbij wordt 150 kilowattuur niet nuttig gebruikte energie in de vorm van warmte afgevoerd.

Rendementen zijn altijd kleiner dan 100%. ‘Perpetuum Mobile’ bestaat dus niet.

Thermische energie in 1 liter benzine 1 liter benzine = 7800 kilocalorie

Bij een rendement van 100% kan men hiermee 7800 liter water 1 graad verwarmen. (of 78 liter 100 graden verwarmen) Mechanische energie in 1 liter benzine 1 liter benzine = 9,1 kilowattuur

Hierop zou een motor van 91 kilowatt gedurende 0,1 uur (= 6 minuten) op vol vermogen kunnen draaien. Omdat het rendement van een benzinemotor slechts 25% is, draait zo'n motor maar 1,5 minuut op 1 liter benzine, waarbij dan 75% van de toegevoerde energie wordt omgezet in nutteloze warmte. 3.338.000 kilogrammeter

Met 1 liter benzine kan men dus theoretisch een Jumbo van 333.800 kilogram 10 meter omhoog takelen. Zo’n vliegtuig 10 kilometer omhoog brengen, kost (afgezien van de voorwaartse snelheid, luchtweerstand, rendement etc.) 1000 liter brandstof. (Gemakshalve wordt hierbij aangenomen, dat benzine gelijkwaardig is aan kerosine)

Bron: energiefeiten.nlAls wij de getallen hierboven moeten geloven, dan is duidelijk dat een auto nooit of te nimmer 100 kilometer kan afleggen op 1 liter brandstof .

Volvo 340

Het betreffende voertuig is een volvo uit 1988. Het ledig gewicht bedraagt 945 Kg. De motor heeft een vermogen van 50Kw.

Uitgaande van een motor, die op een vermogen werkt van 30Kw, krijgen wij de volgende som:

30 Kw / 9,1 Kw (energie inhoud 1 liter benzine) = 3,29 (tijdseenheid) 60 (minuten) / 3,29 = 18 minuten reistijd met 1 liter benzine. Helaas is het rendement van een benzinemotor maar 25%, dus we praten over 4,5 minuten met een belasting van 30 Kw.

Echter: wij halen 13 maal meer energie uit 1 liter benzine!

Of was het nu water waar we energie vandaan halen?

Neeeeee: in water zit geen energie, toch??

In ieder geval is het gat, ontstaan tussen wat er wordt beweerd en wat in de praktijk mogelijk is, wel erg groot. Men kan dit dan ook niet meer afdoen met de woorden ‘dan verhoogt u de efficiëntie’. De cijfers spreken voor zich.

We moeten ook niet vergeten dat de algemeen geaccepteerde wetenschap dergelijke cijfers heeft geproduceerd. Mocht men dit weg willen poetsen, dan kunnen we dat toch niet meer serieus nemen?

Natuurlijk zal een organisatie, die tot doel heeft om dit te ontkrachten, dit nooit accepteren. Het gaat er echter niet om wat welke organisatie dan ook vindt van dit verhaal, maar wat u als burger ervan vindt.

Uiteraard gaan we meer testen doen en kunnen mensen straks onze producten gewoon kopen. Het lijkt mij dan erg eenvoudig om na te gaan of het wel klopt. Als wij het nieuws brengen dat we een auto gaan verkopen die 1 op 100 loopt, dan zullen de grootste sceptici er vermoedelijk alles aan doen om ons belachelijk te maken.

Als de verbruikscijfers van de klanten eenmaal naar buiten komen, ontstaat er een levendige discussie die zijn weerga niet kent.

Wij gaan in ieder geval ervoor zorgen dat deze techniek werkelijk beschikbaar komt en dat iedereen ervan kan profiteren, zoals het hoort!

Als u ons wilt volgen, kijk dan regelmatig op

http://www.evomotion.nu

Team Evomotion


1 comment:

  1. Jullie als nuchtere Nederlanders zullen wel weten dat je met harde feiten moet komen om zulke stellingen te staven. We hebben de laatste jaren al teveel over fantastische vrije / nul-energie apparaten gehoord die "bijna" klaar waren ... maar het lijkt er maar niet van te komen.
    Publiceren jullie ergens resultaten (op de evomotion-site staat veel tekst maar weinig cijfers) ?

    ReplyDelete