Sunday, August 28, 2011

Engineers unveil Lutec 1000 free energy machine


The world may soon be able to buy one of the Far North's most controversial yet revolutionary inventions.
 The Cairns creators of the Lutec 1000 free energy machine have resurfaced after six years of steering clear of the public spotlight, having been granted patents in at least 60 countries around the world, including the US, China and India.
Engineers John Christie and Lou Brits, who have endured intense criticism after they first unveiled their invention in The Cairns Post in 2001, are now preparing to construct a prototype of their revolutionary power device they hope to market within the next two years.
The dynamic duo said they felt somewhat vindicated they had been able to land patents for their device and have had the Lutec verified by an independent engineer.
"When we first kicked off, there was a huge fuss about it and people said we’d never get patents for it," Mr Christie said.
"They said it would never work, so we couldn’t get patents, so it’s a good thing to see now."
The generator works as an energy amplifier, generating up to 10 times the amount of electricity it consumes.
The Lutec draws its power from a bank of batteries, with the motor turning due to powerful permanent magnets at its core being attracted and then repulsed from steel cores of fixed coils.
It does not work via perpetual motion, rather it relies on natural magnetic forces and a pulsed electrical input.
The results of the generator were verified by independent engineers from SGS Australia following a test earlier this year, which confirmed the energy output from the generator was indeed greater than its input.
Mr Christie said he and Mr Brits were currently working on a production prototype to suit the domestic market, which they hoped to produce locally.
"If we go with our plan now, there is no reason why it couldn’t be available in Australia in two years," he said.
The engineers’ invention has drawn the ire of many people over the years, including the Australian Sceptics Society.
Mr Christie said it had been a roller-coaster ride since they debuted their invention, involving occasional death threats and rumours of their untimely demise.
"Last year I was apparently killed in a hotel in north Perth somewhere, according to the internet," Mr Christie said. "I was really quite surprised."
Bron: www.ufo-blogger.com


Friday, August 26, 2011

Vrije energie: nieuwe ont'wikkelingen'


De vakantie is voorbij dus we gaan weer verder met het werk om nulpuntenergie in ons alledaagse leven te krijgen.
We hebben, ook al lijkt het vanaf de buitenkant niet zo, in deze periode bepaald niet stilgezeten. Er is in de afgelopen tijd zo enorm veel informatie binnengekomen die we moesten verwerken.
Gelukkig heeft de rust van de vakantie ons veel goed gedaan waardoor veel informatie ingezakt is en vele nieuwe inzichten verkregen zijn. Dit is op dit moment nog steeds gaande.
We hebben echter een streep getrokken en gezegd dat we nu beginnen met het naar buiten brengen van deze informatie. Dit was niet gemakkelijk want op dit moment is er bijna iedere dag een aha moment en komt er zoveel informatie vrij die eigenlijk iedereen dient te weten. Het is niet haalbaar om iedereen hier constant van op de hoogte te houden. We hebben dus besloten om de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl nu uit te brengen en daarna minimaal iedere twee weken een update te brengen. Mits er natuurlijk doorbraken zijn die direct gedeeld moeten worden.
Helaas is het onmogelijk om u alle informatie via deze nieuwsbrief te laten toekomen. Het is simpelweg teveel. Het zou ons 300 pagina's kosten om dit op te schrijven en daar hebben we geen tijd voor, want we moeten verder. Het is daarom dat we enkele verwijzingen geven naar de belangrijkste bronnen die hebben geholpen om verder te komen.
Hieronder vindt u een opsomming van de diverse projecten die nu lopen en waarvan wij weten dat het niet lang zal duren voordat een positief resultaat is behaald. Al deze projecten zullen in de nieuwe workshops aan de beurt komen en één hiervan zal worden uitgekozen om geheel na te bouwen en mee naar huis te nemen. De andere projecten zullen getoond worden zodat u kunt bekijken waar de kneepjes zitten. Ook hier moeten we een streep trekken omdat het anders teveel zou worden voor één avond.
Heilige geometrie
Men kan dit onderwerp een heel leven bestuderen en uiteindelijk nog steeds maar een fractie van het geheel ontdekt hebben. Heilige geometrie is de bron van alles. Wij verwijzen dan ook naar het voor ons belangrijkste werk van Drunvalo Melchizedek: De geometrie van de schepping deel 1 en 2. ISBN: 90-76458-05-7. Deze boeken zijn goed te volgen en zorgen voor duidelijkheid voor degenen die dit zoeken. Dan Winter is ook een zeer begaafd schrijver hierover die het verdient om genoemd te worden.
Drunvalo is in onze tijd een pionier op dit gebied en vele stukken uit zijn werk zijn gekopieerd. Diverse andere schrijvers hebben naar aanleiding hiervan hun eigen boek uitgegeven. Het is belangrijk om te weten dat Drunvalo echter vaak de eerste was die kwam met openbaringen in de vorm van tekst, tekeningen en foto's.
We kunnen helaas niet alles behandelen, maar willen wel graag de volgende informatie met u delen. Heilige geometrie vormt onze werkelijkheid en gaat in het kort om alle vormen die men kan creëren met enkel een 90 graden rechthoek en een passer. Het zijn deze vormen die informatie bevatten over welk gevolg de vorm veroorzaakt. Het directe gevolg van de vorm is de energie die het opwekt en alles in beweging zet.
Het gevolg daarvan is onze realiteit die wij daarna kunnen ervaren. Alles namelijk, van atomen tot flatgebouwen, van micro tot macro, wordt in eerste instantie gecreëerd door deze vormen. Onze werkelijkheid wordt dus gevormd door de vorm en de energie die daarna volgt. Dit zal misschien niet voor iedereen duidelijk zijn in deze woorden, maar het zal duidelijk worden naarmate wij vorderen. Heilige geometrie als uitgangspunt heeft voor ons vele zaken blootgelegd. Nulpuntenergie is één thema dat geadresseerd moet worden om deze wereld te veranderen.
Zo zijn er vele thema's die onze aandacht vragen en allemaal zijn ze even belangrijk. Heilige geometrie is de directe link naar de schepping en heeft een directe invloed op al deze thema's en ons alledaagse leven. Wij kunnen u dan ook met zekerheid zeggen dat heilige geometrie het belangrijkste studieobject is gezien het feit dat dit met alles verbonden is. Wij durven zelfs te zeggen dat deze informatie de grootste katalysator zal zijn op het pad van onze menselijke evolutie. Meer nog dan nulpuntenergie.
Het bestuderen van deze stof maakt een mens onafhankelijk van het systeem zoals wij dat bedacht hebben. Hetzelfde systeem dat nu kraakt in zijn voegen. Dit systeem heeft maar twee opties. Verdwijnen of veranderen. Hoe het ook zij. Als genoeg mensen de scheppingskracht benutten die wij in ons dragen vanaf onze geboorte dan staat de uitkomst al vast. Wij kunnen u dus alleen maar aanmoedigen om heilige geometrie te bestuderen en vooral toe te passen. Iedereen kan het ongeacht welke uitgangspositie u ook heeft.
De sterspoel
De sterspoel geeft duidelijk overunity, soms zelfs meer dan 20x. Het systeem is echter nog te onstabiel om er echt mee te werken. Het effect valt tijdens het proces weg doordat, door het veranderen van een aantal variabelen, de benodigde frequentie verandert die vervolgens handmatig opnieuw opgezocht moet worden. Dat is niet handig.
De reden hiervoor is de manier waarop de energie wordt verzameld. We hebben gedurende de twee maanden dat deze opstelling oud is vele testen uitgevoerd en zijn erachter gekomen dat dit niet de juiste wijze is om de elektriciteit eraf te halen. De reden dat er een overunity effect is heeft te maken met verschillende factoren die op dat moment gunstig zijn en ervoor zorgen dat dit gebeurt.
Zo is het duidelijk dat er een vortex wordt gecreëerd binnen in de ring. Dit is zichtbaar te maken met een kompas. Als u het kompas dichtbij de spoel houdt en u schakelt hem in dan ziet u de naald niet bewegen. Plaatst u het kompas op de spoel dan kunt u het magneetveld zichtbaar krijgen. Dat betekent dat er met een sterspoel geen magnetisch strooiveld plaatsvindt buiten de spoel. Dat is redelijk uniek en gaat tegen onze gevestigde natuurkundige wetten in.
Dit magnetische veld is ook uniek in zijn vorm want het beweegt in een vortex of spiraal. Wij zijn er bij toeval achtergekomen dat bij bepaalde frequenties en een bepaald voltage van de bron en laad-accu energie wordt meegenomen naar de laad-accu uit dit veld. Na deze ontdekking is het balletje gaan rollen en heeft het ons in een bepaalde richting gebracht waardoor we nu twee maanden later heel wat wijzer zijn geworden op het gebied van heilige geometrie en numerologie.
Op dit punt willen wij verwijzen naar een video van Randy Powell op YouTube. In deze video legt hij de numerologie uit achter de rodin coil. Hij doet dit beter dan Marko Rodin zelf.
Gisternacht hebben we contact gekregen met Richard F. Motzer uit Arizona. Hij kon ons zeer goede informatie geven en daarom hebben we besloten om deze nieuwsbrief direct aan te passen.
Eerst een stukje geschiedenis over de sterspoel. Marko Rodin is niet de uitvinder van deze spoel noch van de donut. Hij heeft dit idee ook ergens vandaan gehaald en is daarmee verdergegaan. Richard F. Motzer was degene die als eerste met de sterspoel aan de slag ging. Frank Collaris heeft uitvoerig met Richard gesproken en wij gaan de lijn openhouden om informatie door te spelen. Richard had het idee ook van elders gekregen en dat is de reden dat hij zich ook een herontdekker noemt.
De reden dat Rodin wordt verward met de geestelijke vader van de sterspoel heeft te maken met een beurs die heeft plaatsgevonden in de VS. Daar is de verwarring ontstaan tijdens een presentatie en vanaf dat moment dacht men dat Rodin het geheel heeft ontwikkeld. Wat Marko Rodin betreft willen we graag een aantal dingen rechtzetten. Deze man is alleen nog maar bezig om geld te verzamelen. Hij reist de wereld rond en geeft presentaties. Het echte werk wordt echter niet door hem uitgevoerd. Dit is goed te zien aan de enige website die zijn naam draagt en waar men alleen nog maar kan doneren.
Dat is de reden dat Randy Powell hiermee verder is gegaan en het wilde perfectioneren. Randy en Richard hebben samengewerkt om de theorie van Randy te testen. Dit heeft helaas niet het gewenste effect opgeleverd. Als je je namelijk een beetje gaat verdiepen in het werk van Randy merk je dat hij een complex systeem heeft bedacht van verschillende circuits. Deze moeten om de beurt aan en uit worden gezet in een bepaalde frequentie. Het bleek dat het veld werd opgeheven door de diverse circuits.
Hiermee wil ik niet aangeven dat dit niet mogelijk is. Er zijn namelijk vele mogelijkheden om dit aan te sturen. Gezien de effecten die optreden in de coil en de hoeveelheid energie die wordt geconcentreerd verdient het verder onderzoek.
Richard is met zijn vinding, te zien op youtube onder de naam ‘HHO for volts’, van de sterspoel een contract aangegaan met een bedrijf dat elektrische auto's bouwt. Deze gebruiken de sterspoel om de accu's gedeeltelijk op te laden en zo de reikwijdte van de accu's in kilometers te vergroten. Dit is de reden dat hij niet met alle informatie naar buiten kan komen. Wij hebben hem verteld dat dit toch gaat gebeuren want ook wij komen nu in een snel tempo achter de geheimen. Omdat het contact redelijk vers is en we veel aan elkaar kunnen hebben willen wij dit echter goed aanpakken. Het is niet de bedoeling om ineens teveel te willen en zo de mensen die informatie hebben weg te jagen.
Met andere woorden, de sterspoel is één van de diverse manieren om nulpuntenergie te verkrijgen.
Het was een aangename manier om dit bevestigd te krijgen en direct in te haken op onderzoek dat al meerdere jaren aan de gang is. We zien ook duidelijk dat onze teams elkaar positief kunnen aanvullen. Dit zal het onderzoek alleen maar versnellen.
Een aantal conclusies die we kunnen trekken naar aanleiding van het geleerde:
De sterspoel kan direct worden gebruikt voor de perfecte motor. Er zijn vele voorbeelden te vinden waarbij de spoel een magneet zeer snel en krachtig kan laten draaien met zeer weinig energie. Dit heeft te maken met het uitblijven van de back EMF. De efficiëntie overstijgt onze verbeelding. Tevens blijkt dat de hoeveelheid gebruikt koperdraad veel minder is dan de gebruikelijke motor ontwerpen.
De sterspoel kan grote hoeveelheden energie leveren zonder de negatieve magnetische velden. Tevens is de elektriciteit die er af komt anders in beleving. Dit is moeilijk te onderbouwen omdat dit meestal buiten de aanvaardbare wetenschappelijke wereld ligt. Het is bekend dat elektriciteit vaak nadelige invloed kan uitoefenen op onze omgeving. Steeds meer mensen kunnen dit beamen omdat meer en meer mensen gevoeliger worden hiervoor. Dat wil zeggen dat elektriciteit zoals wij dit gebruiken en opwekken een niet natuurlijke manier is.
De elektriciteit die van de spoel afkomstig is heeft andere eigenschappen. Dit is niet meetbaar maar wel voelbaar. Deze vorm van energie is meer harmonisch en niet belastend voor zijn omgeving. Dit heeft ermee te maken dat deze vorm van energie in balans is en rechtstreeks uit zijn natuurlijke omgeving komt. Dat is tevens een zeer goede reden om te bedenken waar wij eigenlijk mee bezig zijn als mensheid. De les die wij hiervan kunnen leren is dat we snel moeten stoppen om elektriciteit op te wekken op de oude en vertrouwde wijze. Er wordt namelijk veel verstoord en de prijs die wij daarvoor betalen is simpelweg onbetaalbaar.
Er is nog meer onderzoek nodig om de sterspoel beter te laten werken. Hier gaan wij dieper op in. Voor de mensen die nu ook voorruit willen met de spoelen die er al zijn is er geen enkele limiet. Er zijn nog vele zaken die nog niet ontdekt zijn. Deze wachten om gezien te worden. Marko Rodin, Drunvalo Melchizedek, Dan winter, Nicola Tesla en vele andere mensen zijn ook begonnen vanuit een overtuiging. Dat het kan. Zij hebben zich niet laten weerhouden en hebben geweldige ontdekkingen gedaan. Eén ding staat vast, nog lang niet alles is ontdekt.

Thursday, August 25, 2011

Vrije energie en onze intentie


(Willem de Ridder tv) Onderzoeken en experimenten, met de invloed van onze intenties met energie velden!

Onderstaande video's laten zien wat onze intentie voor invloed heeft op energetische velden.

Bron:


www.youtube.com

Tuesday, August 16, 2011

Home made electricity


Professor Dan Nocera (Massachusetts Institute of Technology) believes he can solve the world’s energy problems with an Olympic-sized pool of water.
Nocera and his research team have identified a simple technique for powering the Earth inexpensively – by using the sun to split water and store energy - making the large-scale deployment of personalized solar energy possible.
Bron: Brasscheck TV

Dan Nocera: Personalized Energy from PopTech on Vimeo.

Nulpuntenergie - zelf doen - instructiefilm


 Hieronder kunt u een instructiefilm en een interview met Frank Collaris vinden over de details van het Rodin Star Coil systeem en hoe u dit zelf kunt nabouwen.

Hier kunt u een instructiefilm en een interview met Frank Collaris vinden over de details van het Rodin Star Coil systeem en hoe u dit zelf kunt nabouwen.

Zie ook het bijgevoegde bouwschema waarop u de onderdelen en specificaties kunt vinden. Dit is het begin van een nieuw avontuur.

Het toepassen van heilige geometrie in nulpuntsystemen is een belangrijke stap en brengt ons dichter bij natuurlijke en harmonieuze vormen van energie. De getoonde opstelling is een voorzichtige stap in de goede richting. Het heeft onze ogen geopend en we weten nu waar we op moeten letten. We gaan de geleerde lessen nu toepassen en er zullen nog vele opstellingen en systemen volgen. Alle zullen gebaseerd zijn op heilige geometrie met als doel apparaten te bouwen die praktisch kunnen worden toegepast.

Diverse wetenschappers zoals Rodin zijn ons voorgegaan en veel kennis is opgeslagen in oude boeken en geschriften. Nu is het onze beurt om dit te herontdekken en opnieuw toe te passen. Kijkt u dus niet teveel naar deze specifieke opstelling maar meer naar het algemeen geleerde verhaal.

Wij begrijpen dat er nog veel werk voor ons ligt om een dergelijk systeem in onze huizen en ook daarbuiten te krijgen. Er hebben zich reeds vele mensen gemeld om dit snel tot stand te brengen. Deze uitdaging gaan wij aan met een groter team dan voorheen. Alles wat wij ontdekken wordt gedeeld zodat iedereen een kans krijgt om verder te komen.
nulpuntenergie

Kijk hier voor meer informatie...

  

Bron:


www.nulpuntenergie.net

Monday, August 15, 2011

Nieuwe Energiebronnen


Aan het eind van de 19e eeuw werd in vakbladen over de elektrotechniek voorspeld dat men in de nabije toekomst gebruik zou maken van “vrije elektriciteit”. Onvoorstelbare ontdekkingen over de aard van elektriciteit werden onderdeel van het dagelijks leven.
In 20 jaar tijd zouden er auto's, vliegtuigen, films, muziekopnames, telefoons, radio en praktische camera's bestaan. Voor het eerst in de geschiedenis werd het gewone volk aangespoord om zich een utopische toekomst voor te stellen, waarin moderne vormen van transport, communicatie, banen, huizen en voedsel in overvloed aanwezig zouden zijn. Wat is er van deze utopie terechtgekomen? Waar zijn die nieuwe energie-doorbraken gebleven? Was deze opwinding over vrije elektriciteit slechts ijdele hoop die de wetenschap uiteindelijk heeft laten varen? 

De huidige staat van de technologie
Het antwoord hierop is nee. De ontwikkeling van spectaculaire nieuwe energietechnologieën ging hand in hand met andere doorbraken. Vanaf die tijd zijn er meerdere methodes ontwikkeld om een grote hoeveelheid energie voor een extreem lage prijs te kunnen produceren. Geen van deze technologieën is echter op de markt gekomen. Later zal ik uitleggen waarom dat zo is, maar eerst is hier een korte lijst van nieuwe energietechnologieën. Wat deze uitvindingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal gebruik maken van een kleine hoeveelheid van een bepaalde energievorm om een grote hoeveelheid van een andere energievorm te reguleren of vrij te laten.
  • Stralingsenergie. Nikola Tesla's Magnifying Transmitter, T. Henry Moray's Radiant Energy Device, Edwin Gray's EMA Motor en Paul Baumann's Testatika Machine werken alle vier op stralingsenergie. Deze natuurlijke vorm van elektriciteit kan dezelfde wonderen verrichten als gewone elektriciteit voor minder dan 1% van de prijs. Het gedraagt zich echter niet precies hetzelfde als elektriciteit, wat aan het onbegrip van de wetenschappelijke gemeenschap heeft bijgedragen. De Methernitha Gemeenschap in Zwitserland heeft op het moment 5 of 6 werkende modellen van brandstofloze, zelfwerkende apparaten die op deze energie werken.
  • Permanente magneten. Dr. Tom Bearden heeft twee werkende modellen van een door een permanente magneet gestuurde elektrische transformer. Deze transformer gebruikt een elektrische input van 6 watt om de weg van een magnetisch veld uit de magneet te controleren. Door het magnetisch veld snel en constant te sturen, eerst door één spoel en later door twee, kan het apparaat een elektrische output van 96 watt produceren zonder te bewegen. Verschillende uitvinders bezitten dit soort werkende mechanismen, die met alleen permanente magneten wringing kunnen produceren.
  • Hoog-efficiënte elektrolyse. Water kan met behulp van elektriciteit in waterstof en zuurstof worden ontleed. Wanneer water met haar eigen moleculaire resonante frequentie in aanraking komt, valt het uiteen in waterstof en zuurstofgas met een lage elektrische input. Waterstofbrandstof kan motoren (zoals die in je auto) laten draaien voor de prijs van water.
  • Koude kernfusie. Hoewel eerdere claims hierover als onzin werden bestempeld, is koude kernfusie wel degelijk echt. Niet alleen de overtollige warmteproductie, maar ook de omzetting van lichte atomen is herhaaldelijk bewezen, wat vele verschillende reacties heeft uitgelokt.
Er zijn nog veel meer uitvoerbare en goed geteste systemen. Maar deze korte lijst is genoeg om mijn punt te maken: nieuwe energietechnologie is een feit. Het biedt de wereld onvervuilde energie in overvloed, overal en voor iedereen. Vanaf nu is het mogelijk om de productie van “broeikasgassen” te stoppen en kernwapenfabrieken te sluiten. De transport- en productiekosten voor bijna alle goederen kunnen gigantisch zakken. En toch zijn deze grote voordelen, die het leven op deze planeet zoveel makkelijker en beter kunnen maken, al decennia lang uitgesteld. Maar waarom? Wie heeft daar baat bij?

Tuesday, August 9, 2011

The new Reality Show- Frank Bonte over nulpuntenergie


Frank Bonte is oprichter van de website Nulpuntenergie.net en de nulpuntgroep Nederland, één van de groepen in Nederland met de meeste kennis en ervaring op het gebied van vrije- en nulpuntenergie.
Sinds 2003 heeft Niburu al contact met Frank Bonte en de nulpuntgroep, waarvan hij coördinator is.
Wij zijn dan ook verheugd dat Niburu en de nulpuntgroep Nederland nu zijn gaan samenwerken met als doel mensen bewust te maken van vrije- en nulpuntenergie.
In deze aflevering van The New Reality Show interviewt Elias Hering Frank en vraagt hij hem naar zijn levensverhaal en de ervaringen die hij heeft opgedaan in de nulpuntwereld.
Wilt u weten wat er zoal gebeurt in de nulpuntwereld dan is dit een echte aanrader.
Voor meer informatie kunt u de themagroep nulpuntenergie van Niburu en de grootste informatiebron voor vrije- en nulpuntenergie in Nederland Nulpuntenergie.net in de gaten houden.
Bron: Niburu

Tuesday, August 2, 2011

Free energy scientist and NASA astronaut Brian O'Leary passes away (1940 - 2011)

Brain O'Leary passed away last week (July 28th, 2011). A former NASA astronaut and PhD recipient from the University of California at Berkeley (1967), Dr. O'Leary was more recently known for his research and advocacy into alternative energy (free energy).

Originally trained as a conventional scientist, Brian O'Leary's investigation of the universe opened his eyes to many advanced theories that aren't yet recognized by conventional scientists (who remain far behind the curve on over-unity energy research). He eventually bucked the system, left the stifling world of academia and set out on his own to explore alternative science and free energy research.

In his later years, he eventually settled in Vilcabamba, Ecuador and hosted several philosophical seminars and brainstorm groups at hisMontesuenosretreat. That's where I first met Brian and came to know him as a friend. I interviewed Brian several times about issues such as free energy and alternative science (which is really "advanced" science). To listen to one of our interviews, see "Health Ranger Show #59" athttp://www.naturalnews.com/Index-Po...

Perhaps due to his exposure to toxic chemicals earlier in life as a conventional scientist, Brian battled cancer in his later years. He famously treated a skin cancer tumor on his back using a natural anti-cancer salve namedCansema, made by Gregory Caton who was kidnapped from Ecuador by the FDA, then dragged back to the USA and thrown in prison for selling "unapproved drugs." (http://www.naturalnews.com/027750_G...) Brian O'Leary creditsCansemawith removing his skin cancer tumor and even wrote a testimonial for Greg Caton to use in the promotion of the Cansema product. The FDA, of course, considers this to be blasphemy.

During several visits to his house in Vilcabamba, I spoke with Brian at some length about holistic nutrition and found that he was new to many of the topics. Being into alternative science doesn't necessarily mean you're into holistic nutrition, it seems, but Brian was very interested in learning more about nutrition, especially as his health challenges became more symptomatic.

Also for the record, Brian's death was definitely not a hit or anything like that. I say this because it is true that many free energy pioneers have been assassinated in order to kill their projects that promised to bring free energy technology to the world. Brian's health was deteriorating over the last few years, but he continued marching forward, hosting conferences at Montesuenos and pursuing his mission of sharing the promising ideas of free energy creation with the world.

I consider Dr. Brian O'Leary a hero of free thinking and a pioneer whose contributions to the world shall not be forgotten. May his work carry on through others who continue to pursue truth through the perspective of science.

Learn more:http://www.naturalnews.com/033197_Brian_OLeary_free_energy.html#ixzz1TsKoRBLJ