Friday, March 30, 2012

Unification Coil Overunity!! Voltage & Amperage Measurement!!Here, I am demonstrating a full measurement of Overunity with amps and volts. This setup is capable of creating Ozone with open ends as well; which I found pretty interesting. With a better amplifier, the overall overunity can be boosted into the kV range for expanded lighting. Blessings. :)

Tuesday, March 27, 2012

Dr. Keshe explains plasma interactionsDr. Keshe explains plasma interactions.
keshefoundation.com has info on free energy, health, spaceflight, very interesting.

Youtube

Tuesday, March 13, 2012

De watergasmotor en de resonantieschakeling

Het heeft Niburu Free Energy vele manuren gekost om de onderzoeksruimte vrije energie af te krijgen en sindsdien hebben er veel experimenten en tests plaatsgevonden.

Vele uitvinders hebben in het verleden hun kennis gedeeld, maar lieten helaas vaak cruciale informatie weg.

Gelukkig vult de ene uitvinder in wat de andere weglaat en na het onderzoeken van een enorm aantal documenten om de puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen heeft dit ertoe geleid dat we een grote stap in de goede richting hebben kunnen zetten.

De HHO/watergasmotor

We hoeven water of H2O niet meer te splitsen door middel van het welbekende en achterhaalde principe van elektrolyse. We kunnen dit nu met behulp van resonantiefysica. Dit zorgt ervoor dat we nog slechts vijf ampère nodig hebben om dezelfde hoeveelheid watergas of HHO te maken waar we eerst 40 ampère nodig hadden.

We hebben de benodigde hoeveelheid vermogen dus met een factor acht kunnen verminderen en dit mogen we toch wel een doorbraak noemen. Een gevolg hiervan is dat wij ook geen gedemineraliseerd water met een zout als katalysator meer nodig hebben, maar dat we nu watergas kunnen maken uit kraanwater. De motor op 100 procent water is hiermee een heel stuk dichterbij gekomen.

Wednesday, March 7, 2012

Mike Upstone on Free Energy as a New Economic Standard

Photo: Pesn.com
With the prospect of affordable, clean energy technologies now emerging onto the scene, we should also ponder the prospect of new forms of economic stability and even monetary systems based on these new, abundant, inexhaustible technologies. Mike Upstone provides some refreshing economic concepts. 


Presently, our economic systems are pegged largely on oil and other fossil fuels; and the economic systems of the world are teetering on the brink of collapse, even as the stability of these depleting systems is called into question.

With the prospect of affordable, clean energy technologies now emerging onto the scene, we should also ponder the prospect of new forms of economic stability based on these new, abundant, inexhaustible technologies.