Sunday, December 26, 2010

Otto van Nieuwenhuijze

Otto van Nieuwenhuize omschrijft zich zelf als concious-living-systems-engineer &MD
Op zijn website www.scienceoflife.nl kunnen wij met hem mee leven/denken/ervaren over het fenomeen mens. Over gezondheid, dimensie en meer.....
Maar het is ook een website waar het werk van diverse uitvinders zijn terug te vinden.
Kijk maar eens  wat Otto over Tesla heeft verzameld.
Een website die aanbeveling verdiend. Maak er een link van.
Lezingen worden meestal in Heemstede gehouden. zie www.delezing.nl26-12-2010
Salut,


Frank Bonte heeft ons indertijd een email gestuurd met de bedoeling dat we elkaar kunnen bereiken.
Graag vraag ik jullie bij deze (eenmalig) of jullie interesse hebben in het volgen van mijn projecten?

Zoals je weet van mijn presentaties in de Nulpuntsenergie groep, zie ik géén heil in 'gratis energie'.
Eén van mijn vrienden in de USA kreeg indertijd al een klein 'batterijtje' in handen wat dat leverde.
Na starten met een 'echte' batterij kwam er verder onbeperkt 110 volt uit.
Het laat zien dat die technologie er is (want ik vertrouw die vriend op zijn woord).


Mijn interesse ligt echter elders: je weet dat al van mijn presentaties.
Ik zie mensen nu al onverantwoord met energie en materie omgaan.
Ik voorzie dat onbeperkte (vrije) energie onbeperkt  verkwist woerdt.
De tegenhanger heeft meermijn interesse: energie-bewustzijn.

In de natuur is te zien hoe spaarzaam leven met energie omgaat.
De voedselkringloop in ons, is vee'l groter dan die /door/ ons.
In de natuur zien we ook dat geen explosie maar implosie gebruikt wordt.
In de hele natuurr is elk materiaal structuur-element EN drager van informatie.

Jullie kennen mijn visie dat in ons lichaam materie  = informatie in formatie.
In de verhalen van de Joe Cell komt dat besef ook steeds meer naar voren.
Sinds mijn gesprek met die vriend richt ik daarom mijn aandacht op Informatie.
Vandaar bij deze mijn uitnodiging aan jou om mijn bevindingen daarover te volgen.

Tuesday, December 14, 2010

Wang Shen He magnet motor freed from Chinese 'top secret' restrictions

December 10, 2010

Lawrence Tseung wrote:
Wang Shen He Devices
Mr. Wang sent me the following photos. Mr. Lee Cheung Kin and I helped to promote him in 2006 at Tsinghua University, Beijing. He got funding from the Chinese Government and State Electricity Companies. He asked us not to promote him any more as all information became classified.
He recently sent me the photos and stated that those interested should contact him directly. His email address is: wshsdfm200808@126.com
I believe that the principle behind his device has not changed. The special feature of his device is that no starting battery is required. A slight twist from the hand is used to start the device. The device uses coupling of ferro-liquid and permanent magnets.
Google Wang Shen He or Wang Shum Ho for more detailed information.
Please email him directly for any technical or business information. Thank you
Image:Wang_Shen_He_devices_600.jpg

Stg. FreeEnergy4All

Op  20 nov . 2010 is  de Stichting FreeEnergy4All opgericht,  die werkt zonder winstoogmerk en die inmiddels ook de ANBI status heeft verkregen(!) waardoor giften door zowel particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting) aftrekbaar zijn.
Nieuwe mogelijkheden om mee te helpen (investeren)  aan schone energie ontwikkelingen.


4e Nieuwsbrief                                                          12-12-2010

Beste belangstellende in de ontwikkelingen van Vrije Energie-units.

Zoals in de vorige nieuwsbrief van 20nov jl. al vermeld is is er een Stichting FreeEnergy4All opgericht die werkt zonder winstoogmerk en die inmiddels ook de ANBI status heeft verkregen(!) waardoor giften door zowel particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting) aftrekbaar zijn.

Tevens heeft er op 3dec ’10 een z.g. “kick-off meeting” plaats gevonden waarbij 7 personen zijn betrokken die als doel hebben een platform in Nederland te vormen om zelf Vrije Energie-units te gaan ontwikkelen. In eerste instantie richten we ons op een unit die ca. 3kW kan leveren en direct aan het net gekoppeld 24uur per dag kan draaien en zo een iets bovenmodaal huishouden kan voorzien van zowel elektriciteit als warmte. Voor dit laatste moet er dus nog iets van een elektrische boiler bijgebouwd worden om op het bestaande CV-systeem aangesloten te worden.

Mede ook door de medewerking van de TU-Delft lijkt de plaats om dit te starten in de omgeving van Delft te liggen. Hiervoor zullen we enkele betaalde mensen aan kunnen trekken die 50 tot 100% van hun tijd beschikbaar zijn om hieraan te werken. Hierbij denken we aan zowel mogelijke kandidaten vanuit Nederland maar ook bv mensen die wij tijdens het laatste congres in de States (nov.’10) hebben ontmoet.
De gedachten gaan uit naar mensen die niet alleen reeds hun sporen verdiend hebben op het pad van Vrije Energie, en dus al over veel knowhow beschikken, maar ook een instelling hebben die niet in de eerste plaats op geld is gericht maar vooral ook graag een steentje bij willen dragen aan het grote geheel zoals de gezondheid van moeder aarde en aan alle levende wezens op deze aarde voor nu en in de toekomst.

Welnu om bovenstaande te realiseren is er natuurlijk ook geld nodig en we hebben daarvoor al diverse ideeën uitgewerkt. Ook hebben we daarvoor bepaalde uitgangspunten geformuleerd wat inhoudt dat we daarbij niet of nauwelijks afhankelijk willen zijn van derden zoals b.v. geldschieters die meteen denken in z.g. “return on investment”, dus in hoeveel jaar hun geld weer terugverdiend is.
Nee, onze voorkeur gaat uit naar geld dat zoveel mogelijk uit een z.g. warme geldstroom bestaat zoals dat b.v. bij schenkgeld het geval is. Wij zeggen dit ook omdat we de overtuiging hebben dat dit vele mensen zal aanspreken.

Tesla komt na 100 jaar toch weer om de hoek

Wednesday, December 1, 2010

Grebennikov's Flying Platform - Bio-Gravitics


This is a short clip from a DVD called, "Aether, ZPE and Dielectric Nanostructure Arrays Lecture - by Jerry Decker." Buy it here: http://vanguardsciences.biz/dvds.htm

In the DVD, he talks about the theory and correlations between dielectric nanostructures and gravity, energy and time as well as various related alternative science items. Details of initial personal communications with the late Victor Grebennikov describing his experiments, including the information about his antigravity flying platform based on a natural gravity deflecting material he discovered.

This clip deals mainly with the work of "Viktor Stepanovich Grebennikov (1927-2001) who was a Russian scientist, naturalist and entomologist who claimed to have invented a levitation platform which operated by virtue of insect body parts attached to the underside. Grebennikov wrote detailed accounts of his 1988 discovery, which involved an accident whilst examining chitin shells. He also wrote of his experiencies flying over the Russian countryside.

Although popular with many readers who dream of unpowered human flight, Grebennikov's work is criticized by scientists. His reports are suspiciously devoid of conclusive proof or public demonstration. He claimed that his camera shutter was jammed during the flights due to a time-warping force-field generated by the secret geometric power of chitin."
-From Wikipedia

Read Chapter 5 of his book here:
http://www.keelynet.com/greb/greb.htm


Source: Youtube