Tuesday, September 20, 2011

Uitzending over vrije energie


Programma Thema-uitzending: “Vrije Energie”  - zie: www.argusoog.org
Veel is er al gesproken en geschreven over vrije energie. Bestaat het en hoe werkt het? Veelal komt het dan neer op een voornamelijk technische uiteenzetting van apparaten die meer aan energie …
Veel is er al gesproken en geschreven over vrije energie. Bestaat het en hoe werkt het? Veelal komt het dan neer op een voornamelijk technische uiteenzetting van apparaten die meer aan energie opleveren dan wat men er in stopt. Maar is vrije energie nu werkelijk alleen maar een technisch verhaal of is het technische verhaal een uiting van de wens om werkelijk onafhankelijk te zijn van afhankelijk makende invloeden van monopolisten, die alleen met eigen gewin bezig zijn?

24 -september-2011 | 16:00-22:00
Energie is de bron van het leven, alles is immers energie. Wanneer mensen of groepen van mensen met kwaadwillende intenties de energieën op aarde willen controleren om te kunnen (be)heersen, spreken we van een totalitaire verhouding voortkomend uit een fundamentele en vooral kunstmatige ongelijkwaardigheid. Want zij die binnen deze verhoudingen de energiebronnen beheersen, menen daarmee over het leven en al haar uitingsvormen te kunnen heersen.
De mens is echter gedoemd om vrij te zijn. Ja gedoemd, daar werkelijke vrijheid voor velen een angstwekkend schrikbeeld inhoudt. Vrijheid heeft alles te maken met het onbelemmerd je eigen ontwikkeling te kunnen gaan én gezamenlijk een gemeenschappelijke ontwikkeling te kunnen volgen. Daarnaast draagt die vrijheid ook een verantwoordelijkheid in zich. Een verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor alle andere levensvormen.
Vrijheid is het niet gehinderd worden door zowel innerlijke als uiterlijke dwangmatigheden. Daar de basis van dit proces zich op energetisch, oftewel bewustzijnsniveau afspeelt, is de uiterlijk gerichte vrije energie een uiting van de innerlijke drijfveer van de mens om in vrijheid en verbondenheid de wonderen van het leven te kunnen ervaren en vooral te be-leven. De uiterlijk technische uitvoering van deze vrij willen zijnde energie, is een ondersteuning voor het leven op deze planeet. Om daarmee die innerlijke vrijheid tot uitdrukking te kunnen brengen, ter meerdere eer en glorie van het leven in het algemeen en ons allemaal in het bijzonder.
Het thema vrije energie verdient een prominentere plaats binnen de media, daar ze een weergave is van de meest intieme zoektocht van de mens naar zichzelf en daarmee zijn medemens. Daarom heeft het team van Argusoog besloten om op zaterdag 24 september 2011 een thema-uitzending te wijden aan vrije energie. Er zullen tussen 16.00 en 22.00 uur weer een keur aan bijzondere gasten te beluisteren zijn.
De volledige programmering verschijnt binnenkort op de website van Argusoog

Friday, September 16, 2011

Nieuwe 1 MegaWatt vrije energie centrale Griekenland


 Het Griekse bedrijf Defkalion Green Technologies heeft in Griekenland een 1 MW Hyperion vrije-energiecentrale gebouwd. De centrale zal in oktober 2011 operationeel worden. Het gebruikte systeem is gebaseerd op technologie e-cat ontwikkeld door Andrea Rossi en Sergio Focardi.
De centrale is al ver voorbij het proof-of-concept stadium en gebaseerd op een exothermische reactie van waterstof en nikkel op kamertemperatuur. Interessant genoeg heeft Griekenland 83% van alle nikkelvoorraden in de wereld.
Het is een schoon en ecologisch verantwoord proces waarbij geen afvalstoffen vrijkomen.
Alexandros Xanthoulis, directeur van Defkalion Green Technologies, verklaarde recentelijk nog op schema te liggen voor de opening in oktober 2011.
Dit is ook Griekenland’s mogelijkheid volledig energieonafhankelijk te zijn.
Het bedrijf zal ook kleinere units gaan bouwen in hun fabriek in Xanthi, Griekenland, voor de Griekse en Balkanmarkten.
Deze units zijn goed bruikbaar in kleinschalige huishoudelijke energievoorziening.
Bron: EcoVrede

Wednesday, September 14, 2011

Vrije energie met de sterspoel


In deze nieuwsbrief gaan we het voornamelijk hebben over de sterspoel schakeling. Allereerst is een nieuw schema bijgevoegd. Er hebben namelijk een aantal kleine veranderingen plaatsgevonden.
De reden hiervoor is ons leerproces, dat natuurlijk in volle gang is. We hebben een aantal zaken ontdekt die zeer belangrijk zijn om hier te benoemen.
Frequenties en spoelparameters
De meeste opbrengst van de sterspoel ligt bij een frequentie tussen de 20 en 40 Khz. Dit varieert van spoel tot spoel. Bij de 16-puntige sterspoel die wij nu gebruiken hebben wij erg goed resultaat met een frequentie van 35 Khz. Natuurlijk levert de oorspronkelijke frequentie van 6 Khz ook energie op, maar we weten nu dat dit minder is dan met een hogere frequentie.
De grootte van de spoel is weliswaar belangrijk maar het heeft zijn beperkingen. Een spoel van 12 cm doorsnede wekt bijvoorbeeld evenveel energie op als een ster van 8 cm doorsnede. Als men het geheel echter te klein of te groot gaat maken dan functioneert het niet meer. De optimale grootte moet nog verder worden vastgesteld vanwege de nog vele te onderzoeken opstellingen.
Er zijn nog meer zaken aan het licht gekomen door middel van de nieuwe sterspoel schakeling. We gaan meteen door met de kabeldikte. Deze is ook zeer belangrijk. Bij meerdere dunnere kabels die samen een bundeltje vormen zijn grote laadverschillen waargenomen. We hebben het dan over litzedraad dat zeer bekend is in de radiowereld. Dit soort draad werkt duidelijk beter dan één massieve dikkere kabel. Dit is natuurlijk niet zonder reden. Het blijkt dat etherische energie veel makkelijker op te vangen is door dunnere dan door dikkere kabels.
De proefopstellingen liegen er niet om. Zo heeft Frank Collaris zelf met 0,09 Amp, 2,5 Amp in een accu gekregen. Hier gaan we later dieper op in. De litzedraad is dus een mooi kabeltje. Helaas is het zeer moeilijk te verkrijgen. Recentelijk is een fabriek in Engeland die dit type draad maakte gesloten, er is bij ons nu nog maar één fabriek bekend die dit maakt en deze staat in Amerika. Daarom hebben we besloten om deze zelf te wikkelen. Dit is niet zo erg moeilijk maar het is natuurlijk wel een verschil of je deze zelf wikkelt of dat een machine dit doet.
De litzedraad die wij hebben gebruikt voor de experimenten met het vernieuwde sterspoelsysteem is in totaal 0,3 mm dik en bestaat uit 13 kleine draadjes. Het geheel wordt gesoldeerd aan de uiteinden. De draden bezitten allen afzonderlijk een laklaag. De draden die wij zelf gaan wikkelen zijn 0,1 mm in dikte en hebben ook een laklaag. Ook hier is het nog uitvinden welke dikte per draadje en hoeveel draden optimaal is. Mochten mensen meer weten over litzedraad dan horen wij dat graag.
De accu's
Dan nu het laatste technische onderdeel, de accu's. Het is duidelijk geworden dat de laad accu zelf energie snoept uit het systeem. Dit fenomeen is reeds duidelijk benoemd door John Bedini en Tom Bearden. Beide hebben aangetoond dat accu's steeds beter werden in het opnemen van deze vorm van energie. Des te langer de accu's werden blootgesteld aan deze oplaadmethode, des te meer energie ze eruit konden halen. Wanneer men de accu's daarna weer op de normale wijze wilde vullen werkte dit niet meer. De accu's accepteerden de oude vorm van energie, ons huidige elektriciteitsnet, niet meer. Toch waren ze niet defect. Dit heeft nogal wat vreemde gezichten opgeleverd in de wetenschap want het was tot nu toe onverklaarbaar.
Nu is bekend hoe dit kan. Dit is echter niet zo eenvoudig uit te leggen via één nieuwsbrief. In het kort blijkt het dat accu's leren en bewust kiezen voor de nieuwe, meer harmonische vorm van energie. Bewustzijn, heilige geometrie en intentie komt ook hier weer om de hoek kijken. De volledige informatie over dit fenomeen is echter zo veelomvattend dat het wederom diverse pagina's zou beslaan en dat is met de nieuwsbrief niet de bedoeling.
Dit betekent niet dat we deze info niet willen delen maar het is simpelweg teveel. Dat is de reden dat we dit gaan delen in onze workshops, onze presentaties en toekomstige nieuwsbrieven. Deze informatie is zo belangrijk dat het in zijn geheel verteld moet worden om geen halve waarheden te krijgen.
Heilige geometrie en intentie
De vorm van de sterspoel is wel zeer belangrijk en heeft een directe invloed op welke energie je aantrekt en de intentie van deze energie. Dit geldt ook voor de frequentie waarmee de sterspoel wordt gepulst.
Bij een klassieke ster worden alleen maar mannelijke vormen weergegeven. Dit zijn allen rechte lijnen. Als men hieraan vast wil houden is het aan te bevelen om de sterspoel op een blaadje papier te leggen en een cirkel te trekken om de buitenkant van de sterspoel heen. Als men een cirkel verwerkt in de sterspoel zelf dan is dit niet nodig. Door dit te doen krijgen we een balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Hiermee krijgen we een systeem dat meer energie levert en waarbij het prettig is om in de buurt te zijn.
We zijn wel verplicht je te waarschuwen voor het volgende als je aan de slag gaat met deze techniek:
Op het moment dat je op deze manier heilige geometrie gaat gebruiken creëer je een vortex die een directe poort openzet naar de hogere trillingsniveaus. Door deze poort kunnen diverse vormen van energieën reizen. Om ervoor te zorgen dat je de juiste, liefdevolle, vorm van energie aantrekt is het van essentieel belang om het systeem met de juiste intentie te creëren. Een zeer goed hulpmiddel is het als je een blaadje papier onder de ster legt en daarop een hartje tekent. Hierbij is het wel heel belangrijk dat het gevoel van liefde of bijvoorbeeld dankbaarheid meegegeven wordt aan dit getekende hartje. Woorden blijken ook goed te werken. Alles is energie.
‘Zweverig’ of wetenschap?
We begrijpen dat dit voor veel mensen vreemd in de oren klinkt maar vergis je niet in de kracht van deze energie. Wij hebben de juiste informatie hierover en daarom geven wij deze, ook al weten wij dat op dit moment diverse mensen zullen afvallen vanwege het zogenaamde zwevende karakter.
Dit is echter allesbehalve zwevend en wij kunnen je verzekeren dat iedereen die dit wegwuift zichzelf tekort doet. Het wordt langzamerhand tijd dat de werkelijke informatie uitgebracht wordt. Hoe vreemd deze ook is voor sommigen. De werkelijkheid is nu eenmaal anders dan wat ons wordt verteld door de gevestigde wetenschap. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de informatie die zichzelf presenteert op een eerlijke wijze te delen zonder compromissen te sluiten vanuit oude denkwijzen.
Het bewijs
De accu's in het systeem zijn nog steeds de bekende loden versies. Inmiddels gebruiken we accu's van 1,2 tot 3,4 Amp. Dit helpt omdat het resultaat dan sneller te zien is. Dat brengt ons bij een zeer belangrijk thema en wel het bewijs. Vele wetenschappers en techneuten onder ons accepteren geen meting vanuit een accu. Dit maakt het natuurlijk niet zo eenvoudig omdat het nu eenmaal de methode is die werkt.
Als je wilt gaan meten en vast wilt stellen hoeveel vermogen daadwerkelijk geladen is wil je letten op het volgende: Stel eerst vast welke spanning de beide accu's hebben voordat deze de schakeling in gaan. Deze spanning meet je onder belasting van bijvoorbeeld een lampje. Dat is namelijk de meest eerlijke manier om het vast te stellen. Daarna laadt je de laad accu op met de bron accu. Tussendoor meet je hoever de spanning stijgt.
Stel dat je na een bepaalde tijd een spanning meet van 12,5 volt in de laad accu. Je kunt dan besluiten om de accu's te ontkoppelen. Dan ga je de accu's belasten. Eerst bepaal je de grootte van de last die je eraan hangt. Je sluit de last aan op de laad accu en meet de tijd die de accu nodig heeft om tot de beginwaarde te komen. Bij de bron accu doe je hetzelfde. Je hebt namelijk energie van de bron accu naar de laad accu gebracht en je wilt weten hoeveel energie dat is. NA dit gedaan te hebben kun je een verschil zien tussen beide. Dit verschil is de overunity factor.
De werkgroepen
Er hebben zich reeds 40 vrijwilligers gemeld die klaarstaan om aan de slag te gaan. We hebben tot nu toe gewacht om deze te activeren omdat we eerst een aantal vragen wilden beantwoorden. Dit leerproces was zeer belangrijk want nu is het geheel veel duidelijker geworden. Hierdoor kunnen we veel betere informatie geven over het proces en waar we naar moeten kijken om meer energie te kunnen onttrekken.
We hadden ook een probleem met de parameters. Het waren er zoveel en er was nog zo weinig bekend dat we volgens de experts overladen zouden worden met informatie die niet te verwerken viel. Dat konden we wel begrijpen maar we wilden wel verder. Dat is de reden dat we even gewacht hebben om er nu op een goed onderbouwde wijze mee te beginnen zodat er zo weinig mogelijk dubbel werk verricht wordt, we willen dit allemaal zo snel mogelijk toepasbaar hebben natuurlijk. Wij vragen dan ook met klem de hulp van iedereen. Er is nog veel te doen.
Afsluitend
Belangrijk is het dat de cijfers per keer kunnen verschillen. Het is dus geen garantie dat elke keer dezelfde hoeveelheid energie kan worden bereikt. Het is wel vastgesteld dat de cijfers niet erg veel verschillen. Wel willen we hier een duidelijke kanttekening bij plaatsen. Als mensen gegevens eisen dan stellen we voor dat deze ook de voorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken. Wij beschikken namelijk niet over een duur laboratorium maar werken nog steeds uit onze eigen zak en met de giften die wij ontvangen van de helpende burgers om ons heen. Wij gaan op ons gevoel af en analyseren wat we zien.
Verder werken we druk aan een closed loop systeem zodat de accu's niet meer uit het systeem hoeven te worden gehaald om overunity aan te tonen.
Samen zijn we zover gekomen en we willen dan ook iedereen bedanken die ons, en daarmee iedereen, geholpen heeft om tot dit punt te komen.
Als laatste willen wij aandacht vragen voor onze op handen zijnde presentaties en workshops in Nederland en België. De voorlopige agenda kun je hier vinden.
Tijdens onze nieuwe presentaties zullen wij elk moment alle door ons geleerde lessen en inzichten delen. Er gebeurt elke dag zoveel dat de presentatie elke keer weer even anders zal zijn. De stand van zaken zal besproken worden en de belangrijke nieuwtjes gedeeld. Ook zullen wij op deze avonden natuurlijk onze apparaten tonen en testen.
Tijdens onze nieuwe workshop gaan wij de sterspoel overunity schakeling maken. Iedere deelnemer gaat naar huis met een werkend systeem en je zult daarna in staat zijn om het geheel te dupliceren. De geheimen worden voor je neus ontrafeld. De eerste workshop afgelopen woensdag was een groot succes. De diverse hartverwarmende reacties laten zien dat het iedereen heeft geraakt. Het gaat verder dan nulpuntenergie alleen. Neem de kans om het zelf mee te maken, je zult er geen spijt van hebben.
Wij zullen alles gaan vastleggen op video. Te zijner tijd zal dit op onze website verschijnen. Je hoeft dus niet per se naar een workshop of presentatie te komen, wij blijven alles open source delen. Natuurlijk is het wel zo dat je op beide evenementen het gehele plaatje te zien en te horen krijgt en je alle vragen kunt stellen die je bezighouden met betrekking tot dit onderwerp.
Vragen? Aanmelden voor de nieuwsbrief, de werkgroepen of één van onze presentaties en workshops kan via:nulpunt@niburu.nl
bron: Niburu