Thursday, March 31, 2011

5e Nieuwsbrief Stichting FreeEnergy4All

Beste belangstellende in de ontwikkelingen van Vrije Energie.

Ik zie dat het al weer 3,5 maand geleden is dat ik de laatste nieuwsbrief rond stuurde dus zullen jullie als ingetekenden op de site www.FreeEnergy4All.nl wel nieuwsgierig zijn naar de stand van zaken. Eigenlijk wachtte ik nog met deze nieuwsbrief tot dat er grootse dingen te melden zouden zijn. Echter die laten helaas toch nog wat op zich wachten, ondanks dat er wel hoopvolle ontwikkelingen zijn.

Hoewel ik al eerder schreef dat na al mijn bezoeken all over the World alles er op wees dat we “het” zelf moesten doen, dus zelf een Vrije Energie apparaat ontwikkelen, betekent dit tegelijkertijd dat hiermee “veel” tijd gemoeid zal zijn omdat alleen via heel veel trial and error een mogelijke oplossing gevonden kan worden.
De vraag is echter of we niet in staat zijn om beslag te leggen op een apparaat dat al ontwikkeld is en voor een acceptabel bedrag te kopen en te produceren is?  Dit geeft meteen al een enorme voorsprong!

Welnu ik denk dat we daarin in de tussentijd geslaagd zijn ook al zijn daarmee nog niet alle hobbels genomen. Ik heb vrij goede contacten met een Chinese uitvinder kunnen leggen die reeds een Vrije Energiemotor van 5kW(!) ontwikkeld heeft. Heel aantrekkelijk bij deze motor is dat hij vrij compact is en er binnenin nauwelijks elektronische componenten aanwezig zijn. Hierdoor is de motor waarschijnlijk voor een redelijk bedrag te produceren zonder al te veel ruimte in te nemen. Wel moet hij nog uitgerust worden met een reductie en generator voor elektriciteit opwekking. Op de bovengenoemde website wordt al verwezen naar deze unit en is ook te vinden op: http://www.free-energy-info.co.uk/Wang.pdf 

Inmiddels zijn er bedragen afgesproken met de uitvinder voor de koop van de tekeningen en de knowhow en daarna voor een bedrag als de unit eenmaal bewezen heeft dat hij doet wat ervan wordt verwacht. Het probleem is hierbij echter dat we geen kat in de zak willen kopen dus dat we pas willen betalen als we zeker weten dat we daadwerkelijk zo’n unit hebben die doet wat hij moet doen. We hebben deze man dan ook uitgenodigd om naar Nederland te komen en hier onder zijn leiding deze motor te bouwen, te testen, enz. Een alternatief is geboden om in China speciaal voor ons zo’n apparaat te bouwen, daar te testen en na goedkeuring naar Nederland te laten komen. 
In zijn laatste mail heeft hij ons echter laten weten dat hij niet naar Nederland “kan” komen en dat het ook niet mogelijk is om daar een unit te bouwen en mee te nemen naar Nederland omdat deze simpelweg niet uitgevoerd kan worden. We verzinnen nu nieuwe opties omdat ik echt het vertrouwen heb dat deze unit de meeste potentie heeft voor onze doelstellingen van alles wat ik inmiddels gezien heb. Hij heeft aangegeven dat zijn prototypen, die momenteel in een lab van een universiteit in Beijing getest worden, in mei ten toon gesteld gaan worden. In ieder geval een optie om daar dan heen te gaan. Een andere optie is om hem nu al te bezoeken om op een goede manier hem persoonlijk te ontmoeten, beter te leren kennen en verschillende alternatieven verder te bespreken. 

Als het lukt om een dergelijke unit naar Nederland te krijgen dan moeten er nog allerlei zaken geregeld worden voordat hij definitief in productie genomen kan worden zoals: 
-netkoppeling mogelijk maken ook al kan hij ook stand-alone draaien want er is geen “input” nodig,
-certificering, dus officiële goedkeuring, is belangrijk,
-het elimineren van eventuele kinderziekten,
-verdere optimalisering om de grootste energiedichtheid te bereiken,
-het testen op gebruiksvriendelijkheid wat betreft bv. geluid- en warmte-productie,
-alle eigenschappen zodanig leren kennen dat verschaling naar zowel kleiner als groter mogelijk is.
-enz.

Ondertussen heb ik ook nog diverse andere contacten met uitvinders en uitvindingen die ook potentie hebben. Echter daar is nog meer tijd mee gemoeid. Het is nu eenmaal niet mogelijk om ijzer met handen te breken.

Ook zullen jullie je mogelijk afvragen hoe het met de financiële situatie van de Stichting FreeEnergy4All is gesteld na de oproep in december 2010?
Welnu er is tot nu toe een bedrag geschonken van Euro 12.000,- en dit is uiteraard niet voldoende om de rechten voor een Vrije Energie unit te kunnen kopen. Wel hoopten we met de oproep over meer middelen te kunnen beschikken. Daarom stellen we het nog steeds op prijs als je alsnog een gift zou doen welke later in mindering wordt gebracht bij de aankoop van een VE-unit. Zie alle voordelen hiervan in de 4e nieuwsbrief op de website. 

Inmiddels zijn we ook op zoek naar grotere investeerders en er blijkt dat men in het algemeen niet staat te springen om in ons project te stappen (hoe aantrekkelijk ook!) zo lang er nog geen definitief werkend apparaat is, want dat overtuigt pas echt. Toch hebben we inmiddels goede contacten kunnen leggen met mensen die al wel willen investeren zodra aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Om dit daadwerkelijk te realiseren wordt momenteel hard aan gewerkt.
Indien je interesse hebt om zelf in grotere bedragen te participeren tegen aantrekkelijke voorwaarden laat ons dit dan weten. We zullen je dan de voorwaarden daarvoor graag toesturen. Zo worden er certificaten vanaf 
€10.000,- beschikbaar gesteld en wordt er gestreefd naar maximale zekerheid. 
Ook hebben we een verzoek tot financiële ondersteuning ingediend bij de Stichting Doen. Daarnaast onderzoeken we nog alternatieve financieringsbronnen vanuit de overheid.
Wij danken jullie voor de vele positieve reacties die we regelmatig ontvingen en we blijven er voor gaan, ja, in dienst van het grote geheel.

Wordt vervolgd…….!

Warme groet, 
Het bestuur van Stichting FreeEnergy4All,
Voorzitter: Dick Korf 
Penningmeester: Hans Steenbeek,
Secretaris: Peter Klaren
Website: www.FreeEnergy4All.nl

Friday, March 25, 2011

'Energie uit het niets' in Soest

SOEST - Gratis elektriciteit, na een investering van enkele honderden euro’s in een simpel apparaat. Dat belooft de landelijke organisatie Niburu, die sinds enkele weken aan de Birkstraat in Soest zijn thuisbasis heeft. Het lijkt revolutionair en ongeloofwaardig, maar het werkt echt, beweren ze bij Niburu.
,,Het gaat uit van een duizenden jaren oude techniek, waar ook natuurkundige Tesla van op de hoogte was. Maar de kennis is altijd bekend geweest, al was het in kleine kring’’, legt Jeroen Arents van Niburu uit.

Sceptici kunnen bij Niburu aan de Birkstraat de techniek van gratis stroom zien

Regelmatig hebben ze in Soest, bij het voormalige landhuis van camping Kings Home aan de Birkstraat, een presentatie, voor wie geïnteresseerd is. ,,Er is veel animo voor. Begin maart hadden we in Soest al een zaal met honderd mensen, in Maastricht hadden we er nog meer’’, aldus Arents, die net als veel mensen van Niburu als vrijwilliger werkt. ,,Het gaat ons om het delen van kennis. Patent aanvragen willen wij niet, want dit is heel eenvoudig zelf te maken. De energie is afkomstig van het aardmagnetisch veld.’’
Een waxinelichtje, een koperen pijpje, kristalzand, zuiveringszout en nog wat simpele ingrediënten zijn de hoofdbestanddelen voor de eenvoudigste versie die per stuk net zoveel energie geeft als een 1,5 volt batterij. Ook is er een apparaat dat die energie kan verdrievoudigen. ,,In essentie is dat een trafo met zelfgewikkelde spoelen, op een specifieke manier in elkaar gezet’’, aldus Arents. ,,Er wordt gewerkt aan een versie die honderden ampères kan geven.’’
Dat Niburu uitgerekend nu naar buiten komt met de informatie is geen toeval, legt initiatiefnemer van de site Anton Teuben uit. ,,Energie was al heel actueel, en de kernramp in Japan heeft dat alleen maar versterkt. De macht van olie en gas en de lobby van kernenergie was erg groot, maar energie kan in principe gratis zijn.’’
Anton Teuben, 61 jaar, was in een ver verleden textielondernemer in Groningen. Hij interesseerde zich altijd al voor vreemde waarnemingen in het luchtruim, en nam in de jaren tachtig een enorm archief daarvan over. ,,Zo is het allemaal begonnen’’, legt hij uit. Hij zegt dat hij zich kan voorstellen dat cynici in de rij staan, ook wat gratis energie betreft. ,,Maar iedereen kan hier zien dat het werkt.
Wetenschapper Frank Collaris uit Maastricht is met enkele anderen al langere tijd bezig om bestaande apparaten verder te ontwikkelen, net als andere mensen overal op de wereld. Het gaat om informatie die we voor iedereen beschikbaar stellen. Begin volgende maand starten er hier ook workshops om ze zelf te maken.’’
Arents en Collaris leggen uit dat er drie soorten apparaten zijn. ,,Simpelst is de aardbatterij, die je met een leeg waxinehulsje maakt en die anderhalf volt geeft. Dan is er een oplader voorzien van een printplaatje waarmee je batterijen opvult, maar de klapper is de bi-toroid trafo. Een trafo die de energie die je erin stopt, verdrievoudigt. Hij is nog in ontwikkeling om het vermogen te vergroten, maar werkt absoluut. Samen met aardbatterijen kun je voor je huis je eigen energiecentrale maken. Al moet je dat laatste wel door een erkend installateur laten doen’’, waarschuwt Collaris.
Klinkt allemaal knap onwaarschijnlijk, maar Anton Teuben heeft er een missie van gemaakt om ’onthullend’ nieuw te zijn. Dat doet hij al geruime tijd met de site, waar volgens hem dagelijks tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers komen. ,,Al was dat enkele jaren geleden, vlak voordat we door onbekenden gehackt werden, rond de 60.000. Ze hebben toen een groot deel van ons archief aangetast.’’
In Soest is ook Niburu Health. ,,Gezondheidsbehandelingen en -adviezen die de meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden. We werken met artsen en therapeuten samen.’’ Ook is er een aantal themagroepen van start gegaan. ,,Milieu en natuur, gezondheid, vrije energie, kinderen en onderwijs’’, somt Teuben op. ,,Het is een tijd van grote veranderingen, en dan is het belangrijk elkaar te steunen met goede informatie.’’
Ook buitenaards contact is een onderwerp dat op de site regelmatig terugkeert. ,,Weet je dat mensen tegenwoordig daar meer interesse in hebben dan in leven na de dood?’’, stelt hij. Teuben geeft in het land regelmatig lezingen onder de naam ’disclosure tour’, zoals afgelopen woensdagavond in Soest. ,,Er komt een publiek op af, dat open staat voor vernieuwing en andere technieken’’, omschrijft hij.
Hans van Keken
Foto: Frank Collaris en Anton Teuben bij hun wonderlijke apparaten. studio kastermans
Dit artikel is op vrijdag 25 maart 2011 verschenen in de editie Eemlander van de Gooi en Eemlander. Bekijk hier het gehele artikel.
Bron: Niburu

Thursday, March 24, 2011

25 maart: Presentatie/workshop Vrije Energie

Tijdens deze presentatie worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de aardbatterijen, de joule-thief en vooral de aangepaste bi-toroid trafo, een zogenaamd overunity apparaat wat ruim meer dan 200% energie geeft dan men erin stopt, besproken, getoond en getest.
We zijn opgegroeid met het verhaal van de elektron, neutron en proton. Dit staat in alle studieboeken en vormt de onderbouwing van het fenomeen elektriciteit.
Met deze theorie die in de praktijk nooit is bewezen kan niet alles verklaard worden.
Magnetisme en elektriciteit zijn nog steeds met een bepaalde geheimzinnigheid omhuld. Nulpuntenergie is reeds lange tijd bewezen maar kan niet worden verklaard door de elektronen theorie. Dit is ook één van de redenen waarom vrije energie nog steeds niet serieus wordt genomen.
Hier gaan wij een einde aan maken. Door middel van deze presentatie laten wij zien wat magnetisme en elektriciteit zijn, dit in de theorie maar vooral in de praktijk. Het geeft de bouwstenen van vele geheimen prijs waaronder vrije energie.
Na deze presentatie bent u in staat om hiermee zelf aan de slag te gaan. Er gaat een wereld voor u open met vele mogelijkheden. Ook hoeft u geen professor te zijn om dit te begrijpen.
Tevens laten we u vrije energie systemen zien die u thuis kunt nabouwen met eenvoudig te verkrijgen materialen plus de daarbij behorende bouwplannen.
Vele vragen zullen worden beantwoord die een andere kijk geven op het energie vraagstuk en de toekomst van ons allen. De kracht ligt dan weer daar waar deze thuis hoort: in onze eigen handen.
De maximum capaciteit van het Niburu Café bedraagt 80 personen, als dit aantal bereikt is gaan de deuren dicht dus wees er snel bij.
Datum: Vrijdag 25 maart
Locatie: Hoofdkantoor Niburu Soest
Adres: Birkstraat 136
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Entree: € 8*
*Indien het entreebedrag een belemmering is om de avond bij te wonen, voel je dan toch welkom en vrij om datgene te betalen wat je kunt missen of waar je je goed bij voelt.
Voor meer informatie en aanmelding: nulpunt@niburu.nl
Bron: Niburu

Wednesday, March 23, 2011

PEMM Motor Harnesses Anti-matter and Electron-Avalanche

Gary Magrattan's PEMM Electric motor is said to harness the phenomenon of electron avalanche across a spark gap to boost current, voltage, and power. A unique method of harnessing back EMF adds to it's novelty as it nears production.


There is more to a spark than a simple transfer of electrical energy. When you see electricity jump from one electrode to another or observe a bolt of lighting flash in the sky, mechanisms are taking place that liberate large amounts of energy. This energy can be collected and harnessed to perform work. California, US inventor, Gary Magrattan's PEMM or "Pulsed DC Electromagnetic Motor", building on the work of John Bedini, is designed to produce and capture this energy to increase voltage, current, and total power. It also utilizes a unique pulsing method that enables optimal timing and allows the collapsing magnetic field of the electromagnets to produce an extra repulsive force. The result is a high torque motor that can potentially extend the range of electric vehicles. 


The PEMM Setup

The basic operation of the PEMM motor is straightforward. An ordinary battery (low voltage) powers an inverter that converts the DC (direct current) to AC (alternating current). Next, the output of the inverter is sent to a transformer that converts the still fairly low voltage AC to a higher voltage. This high voltage alternating current is converted back into direct current electricity by the means of a full bridge rectifier. The high voltage DC is then stored in one or more capacitors.

The capacitor is pulsed by the commutator. This occurs when the rotor electromagnet is approximately two degrees or one fourth inch past the stator. At this position the electrodes align with a high voltage potential. This allows a spark to jump the gap from the cathode (negative pole) to the anode (positive pole) through atmosphere. It is during this moment that a couple of very unique phenomena take place that allow for the circuit to increase in current and voltage -- hence an increase in total power. This increase in total power (beyond what was provided by the battery) is one feature that makes this motor unique. 

(More on these phenomena further down in this article!)

The motor connected to this circuit is composed of multiple stator and rotor electromagnets. No permanent magnets are used. Currently, the electromagnets use silicon steel laminations as core material. It is hoped in the future that supermalloy, permalloy, or mumetal will be used for the cores. The increased permeability of these materials could allow for even more torque to be produced in this already high torque motor. 

Immediately after the circuit is pulsed and the spark jumps the gap between electrodes, the rotor and stator electromagnets fire. The rotor electromagnets are wired to lead the stator magnets, but this is largely insignificant because the electricity is flowing so quickly. A repulsive force is created between the stator and rotor electromagnets that produces a very strong torque. An additional torque produced due to the collapse of the same field produces additional torque. This cycle is repeated several times a second. 


Electron Avalanche Boosts Current

During the process that allows the spark to cross the gap between electrodes (through open air),- special phenomena occur. One of these is called "Electron Avalanche." This occurs when the air between the electrodes breaks down into a conducting plasma. The high voltage electric flux begins to break loose electrons from the atoms of air molecules. A cascade then begins in which a few liberated electrons ionize additional air molecules via the emission of ultraviolet radiation. This photo-electric effect induces the release of even more electrons. The chain reaction continues and large quantities of free electrons are generated. A small number of these electrons are bound to the positive ions created, but most are drawn to the positive anode. Since current is defined as a flow of electrons the result is an increased current in the circuit. 

The phenomenon of "Electron Avalanche" is not conjecture, but hard science. It is detailed well in a publication titled "The Mechanism Of The Electric Spark", Stanford University Press, Copyright 1941 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, printed and bound in the United States of America by Stanford University Press. This publication covers the research of Leonard B. Loeb, Professor of Physics, University of California at Berkeley; and John M. Meek, Commonwealth Fund Fellow, University of California at Berkeley, Research Engineer with Metropolitan Vicars Company, Manchester England. Lengthy excerpts from this fascinating document can be found in the three engineering reports being offered at the PEMM website.

In an electric motor, an increase in current is very beneficial, because a magnetic field is generated by electric current. Hence, with the PEMM motor, an increase in current results in a stronger magnetic field produced by the electromagnets. This increase in magnetic field strength results in more repulsion between stator and rotor electromagnets which means more torque produced by the motor. The torque produced by the PEMM due to this increase in current is claimed to be "explosive" in that it is very, very strong. 

However, this is not the only phenomenon utilized by the PEMM motor. Read more on PESN

Sunday, March 20, 2011

Laatste ontwikkelingen op het gebied van vrije energie

Op woensdag 2 maart jongstleden is de aftrap geweest van de eerste presentatie omtrent vrije energie, gepresenteerd door Frank Collaris in samenwerking met Niburu. Afgelopen vrijdag 18 maart is in Maastricht een vervolg hierop geweest.
Voor ons was het hartverwarmend om te zien hoeveel mensen bezig zijn met vrije energie. Er kwamen op 2 maart jongstleden 101 mensen naar Soest en er waren 125 aanwezigen in Maastricht afgelopen vrijdag. Dit geeft duidelijk weer hoe het leeft in onze samenleving.
We zijn dan ook vastbesloten om dit in alle hoeken van het land door te zetten en te herhalen. Aanstaande vrijdag 25 maart komt Frank met zijn nieuwe vindingen naar het Niburu-Café in Soest en vanaf 6 april starten we met bouwdagen voor de mensen die zelf aan de slag willen met vrije energie. Ons doel is om eenieder in staat te stellen dit zelf te bouwen en toe te passen in zijn of haar eigen huis en omgeving.
Frank Collaris is samen met zijn kennissen uit de nulpuntgroep Nederland en andere geïnteresseerden constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe apparaten en het verbeteren van de reeds bestaande. Zo heeft hij een paar dagen geleden een transformator gebouwd waar meer energie uit komt dan dat er in gaat. Dit apparaat, ook wel een bi-toroid trafo genoemd, levert extra energie door de belasting op basis van de back EMF. Deze extra energie is ruim meer dan 200%, een echt overunity apparaat dus. Daarbij moet gezegd worden dat deze bi-toroid trafo nog volop in ontwikkeling is. Informatie, tekeningen en filmpjes hierover komen zo snel mogelijk op onze site, YouTube en andere media.
Met behulp van de aardbatterijen en de aangepaste transformator zijn wij nu in staat om een vermogen van 700 Watt continu te bereiken op 1 kubieke meter aardbatterijen. Dit is in principe genoeg voor een gemiddeld huishouden. Hieronder volgt de informatie die nodig is om zelf de aardbatterijen en de joule-thief te kunnen bouwen.
We beginnen allereerst met de informatie over de aardbatterijen, iets wat de oude Egyptenaren ook al hadden ontdekt. De aanwezigen bij de presentaties hebben kunnen zien dat er twee varianten zijn van de aardbatterij.

A: de halve liter blik versie

Zaag de top van het blikje af en doe dat op het hoogste deel van het blik.
Ingrediënten:
 • Ongeveer 600 gram zand
 • 150 gram cement
 • Ongeveer 150 gram steen (maaskei, marmersplit of ander soort waar kristal in zit)
 • 20 gram zuiveringszout oftewel bitterzout
 • Een koperen buis met een diameter van 10 of 12 mm (een grotere diameter verhoogt het aantal ampére)
 • Tape

Werkwijze

 • Sla de steentjes tot pulp en meng het bovenstaande goed door elkaar
 • Voeg daarna water toe totdat het een papje wordt
 • Let op: niet te veel water toevoegen in het begin. Als het wordt gemixt dan wordt het pas na even roeren duidelijk of er nog water bij moet
 • Zaag het koperen buisje af op de juiste hoogte. Het buisje moet ongeveer 1 cm uitsteken boven de rand van het blikje
 • Doe een beetje tape aan de onderzijde van de koperen buis zodat deze geen direct contact maakt met het blikje
 • Plaats de koperen buis in het midden van het blikje
 • Vul het blikje met het mengsel en zet het weg zodat het kan drogen
 • Wees voorzichtig met het vastpakken in het uithardingsproces. Als het te vroeg wordt vastgepakt en men deukt het blikje, dan kan het zijn dat er geen contact meer is tussen de massa en het metaal. Geef het dus tijd om te drogen

Thursday, March 3, 2011

Free Energy Times Social Networking Now Open

I’m pleased to announce that the social side of Free Energy Times is operational now and would like to invite anyone who is interested to participate in the discussions here. In addition to the forums there is an internal mail system (private messaging) for those who would like to talk off-forum.
There are millions of people around the world who are concerned about energy-related issues, and I’d like to think that an online community such as this might be able to make some contributions to solving some of the problems we face. I’m interested in helping bring to light promising technologies on the energy front, and hope that this site might be a place where inventors, engineers, theoreticians and other interested parties can make contact, share information and help one another out.
We want this place to be a friendly and welcoming place — please refer to the site rules to see the user expectations we have.
So welcome to all, and I hope this can become a fruitful endeavor!
Frank (admin)