Monday, May 30, 2011

Nulpuntenergie in de praktijk

Opmerkelijke verbeteringen op scholen zijn er bereikt met behulp van nulpuntenergie technieken.
Eindelijk hebben wij kunnen aantonen, dat door het toepassen van nulpunt technieken de leerresultaten, de (werk)sfeer en de gezondheid op scholen opvallend positief kunnen worden beïnvloed.
Zie ook artikel in Frontier februari/maart: Leraar.... ik blijf nog een jaartje, wat een fijne sfeer is er nu.
Zo is het aantal kinderen, dat door hun gedrag wekelijks op het matje moest komen, opvallend gedaald. Dit was wel het meest duidelijke voorbeeld, dat het zogenoemde bio-saneren voor scholen effectief heeft gewerkt. Gun ook uw (klein)kinderen een gezonde schoolomgeving.
We kunnen ervoor zorgen dat de flow van ‘chi’, zoals de Chinezen dat omschrijven, weer op gang kan komen. Nulpuntenergie of levensenergie.
In de natuur bevinden zich harmonische plekken, bijvoorbeeld krachtplaatsen maar ook geopathische plaatsen, bijvoorbeeld kruisingen van wateraders en breuklijnen. Dit is een natuurlijk gegeven, het is goed noch slecht. Want wat voor de ene soort slecht is, blijkt voor een ander soort weer goed te zijn.
Het is niet mogelijk om de ethiek buiten beschouwing te laten als wij het over ‘energie’ hebben. Er bestaat het goede, zeg het Ene wat zich kenmerkt door harmonie (orde), en het kwade wat zich onder andere manifesteert door de entiteiten problematiek en chaos veroorzaakt.
Door de menselijke keuzes kan één van de twee de overhand krijgen, want wij creëren onze wereld. Dat exogene factoren zoals technische stralingen een effect op vrijwel alle onderzochte organismen hebben is thans algemeen bekend. Deze stralingen zijn chaotisch van aard om de simpele reden dat ze niet harmonisch zijn.
Chaotische energieën veroorzaken een onbalans in het auraveld en specifieker beïnvloeden ze het chakrasysteem van mens, dier en materie op bijvoorbeeld scholen. De hierdoor ontstane pathologie is duidelijk te meten in gebouwen. De eerste chakra’s die worden aangetast zijn de eerste twee basischakra’s, welke elementair zijn voor onze balans. Zonder het goed stromen van deze chakra’s is balans, dus harmonie, onmogelijk. Het bewijs hiervan is duidelijk zichtbaar in het gedrag van bijvoorbeeld kinderen op school.
Door het harmoniseren van exogene invloeden zoals elektropathische en geopatische energieën, het aanpakken van de entiteiten problematiek en informeren over nulpuntenergie, wordt een orde gerecreëerd die weldadig is voor iedereen binnen het gebouw. Dit drukt zich door de tijd heen uit in een gedragsverandering.
Maar hoe gaat dat bio-saneren in de praktijk, zult u zich dan afvragen. De sensitieve ‘bio-saneerder’ onderzoekt de gehele school en controleert de kwaliteit van de energie. In de praktijk blijkt dat alles wat met geopathie/spanning/stroom te maken heeft, een negatieve invloed heeft op de natuur, mensen, dieren, maar ook de materie.
Vooral met de invoering van de draadloze systemen is de ‘elektrostress’ behoorlijk belastend geworden voor onze gezondheid. Degenen die teveel worden blootgesteld aan deze invloeden, en dat zijn er velen, gaan dit vaak ondervinden door allerlei vreemde klachten. En dat geldt natuurlijk óók voor onze kinderen op school, vandaar ons streven naar een gezonde leeromgeving voor een optimaal effect.
Water speelt een grote rol bij onze gezondheid daar water het vermogen heeft veel informatie op clusterniveau op te slaan. Met het bio-saneren van scholen wordt hiervan ook gebruik gemaakt door de waterleidingen met een speciale spoelentechniek te omwikkelen.
De gezondheid op scholen staat al lang in onze belangstelling, maar er wordt helaas nog weinig aan gedaan. Overheden willen daar (nog) geen geld voor vrijmaken. En begrijpt men het grote spel dat gespeeld wordt, dan begrijpt men ook wel waarom. Het gaat om de strijd van macht, belangen en ego. Zorg dat uw (klein)kinderen in een gezonde sfeer kunnen opgroeien. Deze nieuwetijdskinderen zullen u er later dankbaar voor zijn.
Schenk een bedrag aan de school van uw (klein)kinderen, wij regelen dan de uitvoering. Gevraagd: leerkrachten die mee willen helpen hun school naar een betere (werk)sfeer te brengen. Misschien is een (gesubsidieerd) studieproject een mogelijkheid om dit verwezenlijken. Door de kinderen in deze ‘lichtsfeer’ met liefde te omringen, zal dat tot een bewuster en blijer kind leiden.
Door Frank Bonte - woonbioloog, research ZPE

Vrije energie experimenten in Soest werpen vruchten af

Energie was al heel actueel, en de kernramp in Japan heeft dat alleen maar versterkt. De macht van olie en gas en de lobby van kernenergie was erg groot, maar energie kan in principe gratis zijn.
Het waren spannende weken met veel ups en downs. Het harde werken werd echter beloond met goede resultaten waarvan hieronder een opsomming.
Kristal batterij
Steeds meer mensen zijn bezig om diverse variaties te maken van de batterijen.
Zo hebben we bijvoorbeeld batterijen mogen ontvangen van Lambert uit Overasselt. Deze zijn nogal groot en worden gemaakt van onder andere oude lantaarnpalen en regenpijpen. De mix is gelijk aan de vorige mix met echter één verschil. Het zeezout heeft plaatsgemaakt voor natrium bi-carbonaat ook wel "baking soda" genoemd. De batterijen zijn nu 6 weken oud en we kunnen nu redelijk stellen dat het chemische proces in het cement nu is beëindigd. De batterijen werken prima en er komt een vermogen uit van 1,4 volt en ruim 200 milli ampére.
Voor het beste effect kunnen de batterijen worden ingegraven. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat over enkele maanden. Omdat we geen vergelijkbare cijfers hebben moeten we in dit geval geduld hebben. Alleen zo kunnen we achter de geheimen komen van de kristalbatterijen.
Verder blijven we bezig met het onderzoek en krijgen steeds meer energie uit de batterijen. Zuren zijn ook uitgeprobeerd als mengsel van de batterijen. Deze hebben echter het nadeel dat de straling die deze systemen afgeven niet geheel vriendelijk zijn voor mens en dier. Iedereen die dit dus van plan is kunnen we hiermee dus adviseren om deze weg niet in te slaan.
Marmersplit wordt in de nieuwe mengsels niet meer gebruikt. De cijfers met dit goedje blijven tegenvallen dus marmersplit blijkt toch beter te werken als bodembedekker en niet als ingrediënt voor de kristalbatterij.
Hieronder de nieuwe mix (gebaseerd op een halve liter blikversie). Met deze grondstoffen kun je ongeveer 20 waxinelichtjes maken.
 • 600 gram zand
 • 150 gram cement
 • 150 gram maaskei
 • 20 gram natrium bi-carbonaat
 • koperen buis (wij gebruiken tot nu toe 12mm doorsnede)
Werkwijze
 • Sla de steentjes tot pulp en meng het bovenstaande goed door elkaar
 • Voeg daarna water toe totdat het een papje wordt
 • Let op: niet te veel water toevoegen in het begin. Als het wordt gemixt dan wordt het pas na even roeren duidelijk of er nog water bij moet
 • Zaag het koperen buisje af op de juiste hoogte. Het buisje moet ongeveer 1 cm uitsteken boven de rand van het blikje
 • Doe een beetje tape aan de onderzijde van de koperen buis zodat deze geen direct contact maakt met het blikje ( het weglaten van een bodem zoals hieronder beschreven levert goede resultaten, deze stap is dan niet nodig)
 • Plaats de koperen buis in het midden van het blikje
 • Vul het blikje met het mengsel en zet het weg zodat het kan drogen (het is niet noodzakelijk de koperen buis te vullen met het mengsel)
 • Wees voorzichtig met het vastpakken in het uithardingsproces. Als het te vroeg wordt vastgepakt en men deukt het blikje, dan kan het zijn dat er geen contact meer is tussen de massa en het metaal. Geef het dus tijd om te drogen
Het werken met een aluminium buis zonder bodem blijkt ook een goede vondst te zijn. Er zijn vele vormen te bedenken en we kunnen nog niet zeggen of de ene vorm beter werkt dan de andere. We worden steeds verrast door de vele mensen die diverse soorten creëren. Omdat we nog veel moeten leren willen we dit nog loslaten en hopen dat iedereen zich lekker uitleeft in de creatie.
De belangrijkste tips als u aan de slag gaat met deze systemen zijn de volgende: Volg uw eigen intuïtie. Wees eigenwijs en luister niet teveel naar goed bedoelde adviezen. Het antwoord zit niet in het hoofd maar in het hart. Experimenteer met grondstoffen en de koperen buis, we gaan vooruit maar hebben de optimale verhoudingen nog niet.
Bi-torroid transformator
Hiervan kunnen we nog niet veel melden. De hoeveelheid energie die het systeem uitstoot staat niet in relatie tot de grootte van het systeem. De uitdaging zit hem in het opvangen van deze energie.
Er moet dus nog veel gebeuren met het systeem en we zijn hierin nog steeds zoekende. Mochten mensen ideeën hebben hierover dan horen wij dat zeer graag.
Joule thief
De joule thief techniek is stevig in beweging. Deze zeer kleine schakeling heeft nog enkele geheimen prijsgegeven. Met name in de laatste weken en dagen zijn grote ontdekkingen gedaan die nu in de praktijk worden toegepast. Het begon met de informatie van Dr. Stiffler (diverse YouTube fimpjes kunnen worden bekeken onder deze naam).
Deze meneer is het gelukt om drie spoelen met elkaar te laten resoneren tot een punt waarbij de spoelen zelf energie gingen leveren. Een belangrijke component in deze schakeling is de transistor. Laat dit nu net het component zijn wat deze meneer Stiffler zogenaamd zelf laat maken en waar hij geen informatie over geeft. Het welbekende geheim nietwaar.
In de tussentijd leerden we snel omgaan met spoelen en het zichtbaar maken van karakteristieken met scope beelden. Onderstaande video is van een meneer die zich Gotoluc noemt. Deze meneer legt heel eenvoudig uit hoe je een joule thief spoel kunt gebruiken in samenwerking met een mosfet als een zelf resonerend circuit. Het filmpje laat duidelijk zien dat er een punt komt dat de schakeling energie levert in plaats van alleen maar energie te gebruiken.

Sunday, May 15, 2011

Greek mainstream TV announces launch of Rossi Energy Catalyzer (Free Energy unit)

Very interesting news, regarding the Rossi Energy Catalyzer that is breaking ground substantially in the coming months.
   
Some startling things are happening at the moment with FREE ENERGY and this technology seams to be launched in the open without any roadblocks...!
  
As you will see in the part 3 news, they plan to build a 10MW power planty using this technology in the coming year...!!!
  
See this short summary presentation of recent progress;
  
Andrea Rossi Energy Catalyzer News Part 1 (5 weeks ago):
   
 

Andrea Rossi Energy Catalyzer News Part 2 (3 weeks ago);
   

Andrea Rossi Energy Catalyzer News Part 3 (this week);

A mainstream Greek TV Confirms Rossi's Energy Catalyzer (in HD)- in Greece
   
 
 
The technology has been tested in Italy by the Bologna University. See the video of this in Italian (with English subtitles);
   
 
See interview on Coast to Coast with Rossi;
 The Greek company that has the world wide licence to make these units (accept for in America) is;http://www.defkalion-energy.com/
  
There are also serious statements made regarding this technology in the esteemed http://www.journal-of-nuclear-physics.com/
  
Serious stuff happening out in the open!!!

For crucial blog updates on the latest E-Catalyzer, cold fusion, free energy news please visithttp://freeenergytruth.blogspot.com (minder info)