Monday, June 25, 2012

Minimaal 25% besparen op uw brandstof en minder uitstoot?

Photo: hight3ch.com

Wat is watergas?

Watergas staat ook wel bekend als knalgas, brownsgas of HHO. Het is een stof die gecreëerd word door de atomen van het watermolecuul, H2O, te dissociëren ofwel uit elkaar te “trekken”. Dit gebeurt in de Motion 1.1 door middel van elektrolyse.

Stroom word door gedemineraliseerd water gestuurd. Aan dit “demi” water word natriumhydroxide, een zout, toegevoegd om het geleidend te maken. De stroom die hiervoor nodig is komt uit uw eigen auto accu en varieert van 10 tot 40 ampère. Dit word geregeld door een door ons bijgeleverd “PWM” systeem wat de motor, het motormanagement en de accu van uw auto afstemt op de watergas cel.
Een kind kan de was doen!

Wednesday, June 13, 2012

Coming Soon: MAGEN Magnetic Energy Engine

Photo: PESN.com
A group in Australia has an all-magnet motor, around nine inches cubed in size, that they claim can turn a 2 kilowatt  generator continuously with no external assistance to start or run. They intend to demonstrate the engine publicly at the end of July or early August.I received the following email on June 8, and was given permission to post it here, without disclosing the originator, at least not yet. (slightly edited)

Hello Sterling,

I wish to congratulate you on a very informative site for the development of future technologies. The information you have accumulated over the years is excellent.

About 12 months ago, while discussing ways to improve internal combustion engine efficiency and manufacturing costs with my business partner, I stumbled across a possible design concept for a Magnetic Engine which is outside the square compared to the designs listed on your site.

Nulpuntenergie groep kampeerweekend 2012

Dit jaar gaan we ons 0.kampeerweekend houden op het prachtige
landgoed de Reehorst in Driebergen.
Datum 13, 14 en 15 juli - Kamperen mag, maar dagjes mensen zijn van harte welkom


Het leek me een goed idee dit jaar ons aan te sluiten bij het Heelheidsfestival
dat Johan Oldenkamp hier heeft georganiseerd.
zie: http://www.pateo.nl/heelheidsfestival.htm

Aanmelden voor kamperen.
Aanmelden voor inbreng programma onderdelen
Melden van inbreng en hulp bij het organiseren

Heelheidsfestival@Pateo.nl

Bron: nulpuntenergie.net

Friday, June 8, 2012

Nieuwsbrief 8: Nieuwe ontwikkelingen bij Niburu Free Energy


Het is wat stil geweest sinds het zevende volume van onze nieuwsbrief. Vele mensen hebben aangegeven wat onrustig te worden van zo’n lange stilte.

Middels het achtste volume van onze nieuwsbrief willen wij deze mensen graag geruststellen. Er is de laatste weken veel gebeurd op vele vlakken en dit is ook ons af en toe niet in de koude kleren gaan zitten.

De wereld ondergaat een steeds versnellende verandering en op sommige momenten is het allemaal even niet meer bij te houden.

Dit geldt ook voor onze eigen ontwikkelingen. Soms gebeurt er zo veel dat wij een nieuwsbrief maken en dat deze voordat hij af is reeds verouderd is. Dit is dan ook de reden dat het af en toe even stil is, maar nogmaals wees gerust, geen bericht is goed bericht nietwaar? Ongeacht wat er gebeurt zullen wij bij Niburu Free Energy doorgaan tot vrije energie voor de gehele mensheid een feit is. Graag willen wij dan ook de vele mensen bedanken die ons in de soms toch moeilijke tijden zowel woordelijk, tekstueel als financieel gesteund hebben en blijven steunen. Uit de grond van ons hart, dank jullie wel.

Tuesday, June 5, 2012

The alternative energy hour: interview with Sterling Allen of PESN.com!Monday, June 4th, 2012 at 8:00pm Eastern US time

This week on The Alternative Energy Hour, SmartScarecrow will be joined by Sterling Allan of http://pesn.com to discuss the top exotic free energy technologies.

Source: Youtube