Thursday, October 25, 2012

13e Nieuwsbrief 22-10-’12 van FreeEnergy4All

Bezoek LENR-congres in Zurich op 8 en 9 sept. ook wel het E-Cat congres genoemd naar de uitvindingen van Andrea Rossi uit Italië.

LENR staat voor Low Energy Nuclear Reactions, ook wel koude kernfusie genoemd.

Rossi zou dit jaar zijn 10kW “warmte”-unit op de markt brengen echter treedt daar vertraging in op omdat hij zich momenteel heel sterk richt op de 1MW-unit waarbij er in een container 100x10kW units zijn opgesteld.

Daarbij is zijn focus momenteel sterk gericht op de ontwikkeling van een E-Cat (Energy Catalyzer) die veel hogere temperaturen produceert dan voor een CV nodig is omdat daarmee ook elektrische energie, via stoom, mee op te wekken is.

Wat ik van Rossi en z’n rechter hand begreep is dat het hele proces nog niet echt onder controle is waarbij het opstarten, het stoppen en het stabiel houden van het proces nog ingewikkelde procedures vragen.

Ook ervaar ik als heel merkwaardig dat hij aanvankelijk had beweerd dat het proces zelfvoorzienend zou zijn (autonoom zou kunnen draaien) en dat er nu toch 1/6 deel aan elektrische energie moet worden toegevoegd om alles onder controle en stabiel te houden.

Dit alles heeft mij doen besluiten om degene die reeds ingeschreven hebben op de E-Cat en daarvoor een aanbetaling hebben gedaan via de Stichting FreeEnergy4All van Euro 100,- dit weer terug te geven.

Friday, October 5, 2012

First Breakthrough Energy Technology conference on November 9, 10, 11 in Hilversum Holland.We are excited to announce our first conference to be held on November 9, 10, 11 in Hilversum Holland. Tickets are now on sale.

We have put together a world class program which will cover breakthrough technologies and their world-changing implications. Together we will take a journey into the past, present and future of our energy landscape. With over 18 speakers, two conference rooms and a 3 day program, this event is designed to focus on the full scope of Breakthrough Energy Technologies.

The first day is about the Science. What is Breakthrough Energy?What are the breakthroughs of this time? What are the basic principles? How are they scalable and applicable in today’s society?

On the second day we will discuss the implications. How will these technologies impact our lives and our planet? How will it affect our economic and political structures? Why should we care?

Lastly, on the third day we will begin with the history and end with the future. How did we get here? What can we expect in the near future? What is the role of activism, media and journalism? How can we educate ourselves?

The contents of this event will be used to produce a comprehensive educational package as an introduction and a reference to Breakthrough Energy Technologies and their implications.

Ongoing conversations hint towards possible live demonstrations of breakthrough energy technologies.

Source: GlobalBEM

Tuesday, October 2, 2012

Free Energy Newsletter

Photo: Ed Gray Motor (pureenergysystems.com)
The Real History of the Ed Gray Motor by Mark McKay reveals the story behind one
of the most sought after technologies in the history of exotic energy science. This is a lecture from the recent Bedini-Lindemann 2012 Science
& Technology Conference.
The "Gray Motor" has been one of the most sought after energy technologies of the
last several decades and Mark McKay is the premier historian on the chronology of
what Ed Gray was involved in and how the development of this motor took place.


This is NOT a "how-to" presentation on the technology itself but rather a history lesson
that has never really been told until now. For anyone interested in seeing the path that
Ed Gray took throughout the developments, this is a MUST SEE presentation.

By the way, the Bedini-Lindemann 2013 Science & Technology Conference is being
organized right now and you the official information page will be up at Energy Science
Forum very soon.

Until then, enjoy Mark McKay's presentation as it is a story that has never been
revealed until now!
There are also several more videos that will be released from the conference that we
haven't even alluded to yet so stay tuned!