Thursday, November 17, 2011

Sterspoel Overunity systeem,JouleThief 1.3 en de Watergasmotor


De ontwikkelingen blijven zich versnellen en de vrije energie technologieën beginnen nu krachtige vormen aan te nemen.
Het zijn mooie en spannende tijden nu we echt richting de nieuwe wereld gaan. Vrije energie is een onmisbaar stukje in deze tijd.
In deze update van de themagroep nulpuntenergie van Niburu gaan we het hebben over de sterspoel, de sterspoel motor, de joulethief 1.3 en natuurlijk de watergas motor.
Het sterspoel overunity systeem
De resultaten van het sterspoel systeem blijken nogal te variëren. Het systeem blijkt, na een aantal workshops gedaan te hebben, niet voor iedereen even goed te werken. Sommige mensen halen 20 keer overunity, anderen 50 keer en bij weer anderen gebeurt er niets. Waarschijnlijk is deze instabiliteit te wijten aan omgevingsfactoren. De vortexen die met de sterspoel gemaakt worden halen extra energie uit de omgeving, maar de energie in de omgeving is niet overal hetzelfde. Het ‘veld’ fluctueert.
Wij zijn op dit moment bezig om het systeem stabieler te maken en maken daar goede vorderingen mee. Ook zal het systeem zo worden dat het overunity effect beter meetbaar zal zijn, iets wat vooral voor mensen die zweren bij de oude formules en meettechnieken belangrijk is. Wij zullen de Leedskalnin 16-puntige sterspoel blijven gebruiken en ook de schakeling zal niet veel veranderen. Mocht dit wel het geval zijn hoort u dit natuurlijk direct. Beide schema's zijn hieronder te zien. Via deze schakeling wordt een frequentie van 25 kilohertz vanaf de bronaccu door de sterspoel en naar de laadaccu gestuurd.
Hoe gebruik ik het sterspoel systeem?
Voor de mensen die reeds een sterspoel overunity systeem hebben gemaakt is de volgende informatie erg belangrijk gebleken. Men kan met dit systeem accu's laden op zo’n manier dat deze nooit meer via het stopcontact geladen hoeven te worden. Feit is zelfs dat accu's steeds sneller opladen wanneer men met deze meer harmonische vorm van energie accu's gaat laden. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de accu's ‘wennen’ aan deze vorm van energie en het erg fijn vinden waardoor er steeds minder energie nodig is om dezelfde hoeveelheid vermogen in de accu te krijgen.
Maar goed, hoe doet men dit dan?

Tuesday, November 15, 2011

Demonstratie - Alternatieve vrije energie


Elektor heeft Mehran Tavakoli Keshe uitgenodigd een demonstratie te geven over zijn ontdekkingen en uitvindingen op het gebied van alternatieve, vrij energie. Elektor is al een aantal jaren in gesprek met dhr Keshe en een aantal van zijn ontdekkingen van dichtbij kunnen bekijken. Elektor Live! lijkt een goede gelegenheid om zijn bevindingen te presenteren voor een groter publiek.

Tijdens Live! Zal dhr. Keshe uitleg geven over zijn ontdekkingen en een aantal demonstraties geven. Wie op zoek is naar nieuwe alternatieve ontwikkelingen en zijn/haar conclusies graag doet op basis van eigen waarneming is van harte welkom. De demonstratie wordt gegeven in het Engels en is goed te volgen via een groot videoscherm. Deelname heeft een speciale entrée van €30 (inclusief toegang tot de Live! Beurs).


Tijd:          
Vanaf 14.00 uur in grote Theaterzaal, Evoluon
Wie:          Mehran Tavakoli KesheKosten:    €30, inclusief toegang tot de Live! Beurs                  €15, extra korting voor studenten op vertoon van je OV- of studentenkaart

bron: Elektor

Monday, November 14, 2011

De revolutie van Mehran Keshe..!


De technische en medische revolutie:
X

Plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger!


2011 © Luc Vervliet (ook gepubliceerd in Frontier Magazine)Het is waarlijk ongewoon dat de gewone wereldbevolking deze keer bevoordeeld zal worden daar waar anders de wereldelite, meestal als eerste en als enige aan tafel mogen gaan zitten. De wereldbevolking had tot op heden altijd het nakijken, en moest zich tevreden stellen met de kruimels die zeer duur worden rondgestrooid.
Een nucleair ingenieur en onderzoeker van wereldformaat brengt hierin nu verandering: Mehran Tavakoli Keshe, Iraniër van geboorte, breekt met die eeuwenoude gewoonte waar eerst aan het geld gedacht wordt en vervolgens de technologie werkelijk ten dienste wordt gesteld van de bevolking. Wetenschappers die meer passie tonen voor technologie en onderzoek dan voor het geld zijn allen afhankelijk van staatssubsidies of gelden van bepaalde instituten om het onderzoek en de ontwikkeling realiseerbaar te maken.
Deze wetenschappers bepalen dan niet meer op welke manier hun technologie op de markt komt en voor wie deze technologie  beschikbaar gesteld mag worden. De heer Mehran Keshe heeft op dat gebied het ‘geluk’ gehad om in een welgestelde familie te zijn opgegroeid en zijn carrière succesvol te hebben kunnen uitbouwen binnen een internationaal kader. Om zijn kennis volledig ten dienste te stellen van de mensheid heeft de heer Keshe, enkele jaren geleden, de stichting The Keshe Foundation opgericht die los staat van elke inmenging van staat en machtsorganisatie.
Dit sluit niet uit dat hij op de voet gevolgd wordt door de CIA, MI5, MI6 en andere geheime diensten van een aantal landen en machtige organisaties, via satelliet en andere technische snufjes. Met hem samenwerken betekent bijna leven als in een spionagefilm. Zijn woonhuis staat onder permanente bewaking. Je moet beseffen dat elk gesprek afgeluisterd kan worden via gsm, ook al is die uitgeschakeld..!
De afluistertechnieken zijn zodanig geëvolueerd dat via satelliet, welke gericht is op de gsm, elk gesprek in de buurt ervan afgeluisterd kan worden. E-mails en dergelijke zijn uit den boze als bepaalde boodschappen doorgestuurd moeten worden en ‘discrete snuffelbezoeken’ in zijn huis zijn schering en inslag.
Het is niet aangenaam zo te leven als je beseft dat jouw woning onder permanente bewaking staat en dat als je op reis gaat met de familie, zelfs incognito, het niet lang duurt dat er bodyguards voor de deur staan. Het lijkt misschien leuk voor mensen die graag in een spionagefilm zouden willen leven, maar de werkelijkheid is veel minder aangenaam, want zappen naar een andere film lukt hier dus niet. De familie heeft zich aan deze levensstijl moeten aanpassen.
De website van Keshe krijgt soms één miljoen bezoeken per dag…! En wetenschappers en geïnteresseerde mensen zoals wij, maar ook universiteiten, onderzoekcentra, staatsveiligheid en geheime diensten… en zelfs NASA bezoeken dagelijks zijn website, sommigen via mirrors (spiegelprogramma’s) om niet herkend te worden.
De Keshe Foundation website is opgebouwd in de Engelse taal, maar de heer Keshe is soms verbaasd over de snelheid waarmee zijn meldingen en boodschappen op zijn website in andere talen vertaald worden. Bij buitenlandse lezingen heeft hij kunnen vaststellen dat wetenschappers hem ontmoeten met kopieën van zijn website die vertaald werden in het Chinees, het Koreaans, enz …
Bepaalde instanties trachten de goede faam van de Keshe Foundation in diskrediet te brengen door ‘scam’-berichten (negatieve berichten) op het Internet rond te sturen of door zich uit te geven als een vertegenwoordiger van de stichting om geld afhandig te maken van lichtgelovige mensen. Telkens wanneer de heer Keshe hierop stuit, maakt hij dit onmiddellijk kenbaar op zijn website om de mensen te waarschuwen dat er kapers op de kust zijn. Dit alles maakt wel zijn doorbraak bij het grote publiek moeilijker.

Thursday, November 10, 2011

Vrije gratis zuivere energie


Reeds in 1931 reed Nikola Tesla rond met een brandstofvrije auto. Een week lang toerde hij door de omgeving van Buffalo New York. Ingenieur Greichen deed hetzelfde in 1933 toen hij met een brandstofvrije auto van Neurenberg naar Berlijn reed om zijn “Volkswagen” voor te stellen. Hij werd met auto en al uit de weg geruimd… Het Openbaar Ministerie deed in 1974 een inval bij Tesla-opvolger Edwin Gray en neemt er illegaal al zijn documenten in beslag. Zijn ondertussen brandstofvrije auto’s werden vernietigd. Voor ingenieurs met ballen aan het lijf, die zin gekregen hebben om brandstofvrije auto’s te ontwikkelen, zijn de patenten die Gray aanvroeg opvraagbaar. In de jaren ’30 – ’40 kwam Viktor Schauberger met werkende implosieturbines gebaseerd op vacuümenergie – een methode vergelijkbaar met tornado’s.
Tussen 1980 en 1990 komen Tom Baerden en John Bendini naar buiten met hun bevindingen over The Motionless Electromagnetic Generator (MEG). Het is een generator die zuivere, vrije en niet gevaarlijke elektriciteit kan opwekken via implosie ipv explosie, precies zoals de turbines op vacuümenergie maar de MEG werkt met magneten – vergelijkbaar met de huidige inductie. Zij hopen voor 2003 hun generator te exploiteren.
Zo vanaf 1980 begon op grotere schaal de ontwikkeling van vrije energie generatoren. Ook de Energy By Motion (EBM) werd toen ontwikkeld en Orbo Electromagnetic deed ook de nodige onderzoeken. Om van de zeer interessante Lutec 1000 van John Christie en Lou Brits maar te zwijgen, eveneens een op implosie ipv explosie gebaseerde generator. De Lutec 1000 is in staat om 24u/per dag 24 kilowatt vrije en zuivere energie te produceren.
Maar hoewel de wereld al zeker een eeuw over zuivere, vrije en veilige energie beschikt, worden we gedwongen vervuilende op explosie – wat gevaarlijk is – gerichte energie te verbruiken waar zware milieutaksen op geheven kunnen worden… ten voordele van de OPEC, de gasindustrie en anderen die hun graantjes willen meepikken.

Wednesday, November 9, 2011

A Machine To Die For The Quest For Free Energy

Koude fusie-machine slaagt in grote test!!
De Italtiaanse fysicus en uitvinder Andrea Rossi heeft een publieke, openbare demonstratie gegeven van zijn ‘koude fusie’-machine, de zogenaamde ‘E-cat’ aan de Universiteit van Bologna. Hij toonde aan dat met een klein beetje energie-input een onverklaarbare reactie startte tussen waterstofatomen  en nikkel, hetgeen leidt tot een enorme uitstroom van energie. De output was maar liefst 10x de input.


Deze eerste succesvolle koude fusie-experimenten werden zo’n 20 jaar geleden voor het eerst gerapporteerd. Twee types van atomen, een typisch lichter en een zwaarder element, leken te fuseren, waarbij pure hitte vrijkwam, waarmee elektriciteit kon worden opgewekt. Dit proces is een uiterst aantrekkelijke energie-oplossing, om 2 redenen:Eerder besteedden wij uitgebreid aandacht aan deze schitterende vinding, in een groot hoofdartikel dat je HIER vindt, mocht je het niet gelezen hebben. Deze vinding is in staat de wereld één heel grote stap voorwaarts te doen maken, in haar onuitputtelijk lijkende vraag naar energie.
1. Deze koude fusie geeft -in tegenstelling tot de uiterst gevaarlijke hitte-fusie, zoals nucleaire fusie, geen gevaarlijke straling af.
2. In tegenstelling tot het fusieproces zoals dat plaatsvindt op o.a. de Zon, is er bij koude fusie géén extreme hitte nodig om het fusieproces op gang te brengen/houden.


Afgelopen April lieten Rossi en zijn vriend, de fysicus Sergio Focardi al succesvol in een demonstratie zien dat hun apparaat werkte. Zij deden dit voor een groep van Zweedse fysici. (zie ons artikel!) Bij de demonstratie die nu echter plaats vond, werd initieel 400 Watt in een module geleid, waarna het fusieproces op gang kwam en het fusie-apparaat een duurzame, continuïteit-output gaf van 10 Kilowatt. Totaal werd er 470 Kilowatt gegenereerd in 3 tot 4 uur.
Professor Peter Hagelstein, hoogleraar aan het MIT (Massachussets Institute of Technology) is electro-ingenieur en tevens computer-wetenschapper. Hij is tevens een van de meest prominente voorstanders van koude-fusie-onderzoek. Hij denkt dat het proces te maken heeft met het in beweging zetten van het atomaire rasterwerk van het metaal, waardoor nucleaire verschuivingen gaan plaatsvinden, die op hun beurt weer leiden tot fusie=hitte..!
Kortom een enorme stap verder op weg naar het vrij opwekken van energie per persoon/huishouden..!
Critici
Vanzelfsprekend is in het wetenschappelijke wereldje een enorme discussie weer losgebarsten, die op zich al met een koude fusie te vergelijken is, omdat er bij relatief geringe input veel hitte vrijkomt.. De pijlen van de wetenschappelijke critici worden vooral gericht op het feit dat met name Rossi, de uitvinder van het proces, uiterst krampachtig schijnt om te gaan met de opstelling van zijn testapparatuur. Deze dient preciés en volledig onder zijn plaats te vinden. Kritische wetenschappers leiden daaruit af dat hij niet fair is in het toelaten van collega-wetenschappers tot de essentie van dit koude-fusieproces. Maar.. We weten allemaal dat wetenschappers regelmatig ook nét mensen zijn, en dus ook gevoelig voor het edele kopieerwerk..!


Bron: WTK

Tuesday, November 1, 2011

Test Koude fusie systeem succesvol


De E-Cat koude kernfusie centrale van uitvinder Andrea Rossi heeft haar grootste test doorstaan en produceerde vijf uur lang gemiddeld 470 kilowatt. Dat meldt het tijdschrift Wired.
De demonstratie werd nauwlettend gevolgd door ingenieurs van de mysterieuze Amerikaanse klant die zichtbaar tevreden was en uiteindelijk betaalde voor het systeem.
Een technische storing voorkwam dat de centrale één megawatt leverde. De energie werd omgezet in warmte. De resultaten zijn gepresenteerd in NyTeknik en Pure Energy Systems News. Tevens was een correspondent aanwezig van de Associated Press.
Dit betekent echter niet het definitieve einde van fossiele brandstoffen. Er zijn nog genoeg sceptici die twijfelen of de nieuwe test ons verder zal brengen.
De Amerikaanse klant blijft vooralsnog anoniem. Waarnemers mochten de test om en om enkele minuten volgen. De E-Cat bleef wel verbonden met het stroomnet, maar de externe stroom was naar verluidt uitgeschakeld.
De succesvolle test biedt perspectief voor verder onderzoek aan de Universiteit van Bologna in Italië. NyTeknikprobeerde de identiteit van de klant tevergeefs te achterhalen. Tussenpersoon voor de klant is ene Domenico Fioravanti die verantwoording aflegt aan een ‘kolonel’. Dit suggereert dat de mysterieuze koper wellicht DARPA zou kunnen zijn, een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie.
Eerder werd al duidelijk dat het instituut interesse had in het werk van Rossi, maar nog niet kon uitleggen aan de politieke leiders van het land waarom het miljoenen investeert in koude kernfusie terwijl er nog zo veel sceptici zijn.
Voor nu resteren er nog genoeg mysteries. Maar het spel is ineens een stuk interessanter geworden.
Bron: Wired.co.uk
Vertaling: Niburu