Wednesday, January 26, 2011

28 januari Thema avond Nulpuntenergie

Een avond waarop de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nulpuntenergie getoond en besproken worden.
De vooruitgang van oude uitvindingen en de nieuwe mensen op het toneel van nulpuntenergie, zowel nationaal als internationaal, zullen de revue passeren.
Gratis, duurzame en schone energie voor iedereen is het doel. Hoe gaan we dit bereiken? Wat bestaat al? Waarom wordt deze technologie vaak tegengehouden?
Het antwoord op al deze vragen krijgt u op deze thema-avond Nulpuntenergie.
Datum: vrijdag 28 januari
Locatie: Hoofdkantoor Niburu Barneveld
Adres: Baron van Nagellstraat 140
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Entree: €6

Wednesday, January 19, 2011

Vrije Energie: De Energie van de toekomst? | 2 feb 2011 | TU Delft

Voordracht georganiseerd door het Luchtvaartdispuut van de VSV Leonardo da Vinci, i.s.m. Studium Generale – TU-Delft
In April 2010 werd op de TU Delft een zogenaamde ‘vrije energie-motor’ gedemonstreerd voor staf en studenten van de TU Delft en TU Eindhoven. Het zou toch fantastisch zijn om gratis energie uit ‘niets’ te generen met permanente magneten!

“Kan niet!” is de eerste reactie die logisch volgt uit onze huidige kennis van de natuurkunde. Toch beweren al jaren uitvinders en geniën dat dit wél mogelijk is. Een van de eersten was Nikola Tesla, een echte ingenieur met meer dan 500 patenten op zijn naam. Daarna volgden nog vele anderen. Voor de een is het feit dat de technologie nog niet ruimschoots voorhanden is het bewijs van de onmogelijkheid van vrije- of nulpuntsenergie. Voor de ander juist het bewijs van een wereldwijde “weerstand” die dit zou tegenhouden.
Dick Korf studeerde werktuigbouwkunde en werkte het grootste deel van zijn leven bij BosKalis als productie- en planning-engineer en later als innovatiemanager. In die laatste functie was hij voornamelijk bezig met het realiseren productieoptimalisatie op bestaande en nieuwe schepen alsook met energie- en brandstofbesparing.
In zijn vrije tijd bouwde hij zelf mogelijk de eerste HR-ketel en een windmolen, om -in zijn woorden- “te laten zien dat de elektriciteitsmeter ook achteruit kon lopen”.
Sinds een paar jaar is hij actief met de hele wereld te bereizen om diverse claims van vrije-energiemotoren zélf te beoordelen om zo bij te dragen om een doorbraak te verwezenlijken op dit gebied.

Dick Korf hierover:
‘Toen ik zo’n 3jaar geleden met Vrije- of Nulpuntenergie in aanraking kwam werd mijn nieuwsgierigheid zodanig geprikkeld dat ik er meer over wilde weten. Want hoe kon er nu energie uit ‘het niets’ ontstaan? Dat ging tegen al mijn gevoelens als werktuigbouwkundige in.
Maar toen ik wat later voor het eerst een Vrije-Energie-unit in Ohio/USA zag werken viel ik bijna letterlijk van mijn stoel: dit kon niet waar zijn..! En toch zag ik het dáár met eigen ogen..!
Zou er dan toch meer onder de Zon zijn dan we tot nu toe hebben aangenomen? Dit was toch compleet tegen de zo belangrijke 2e hoofdwet van de thermodynamica in!?
Of… Of zou het kunnen zijn dat deze hoofdwet misschien nog niet helemaal compleet is, dat er nog meer is dan we tot nu toe aangenomen hebben en zou de ‘wet’ slechts gelden voor een beperkt deel van het spectrum zoals de gravitatiewetten van Newton later door Einstein werden uitgebreid?
Welnu, wat een grootse uitdaging om hier mee bezig te zijn. Want als het waar is, waar zovele mensen dit al meer dan 100 jaar (sinds vooral Tesla!) hebben proberen te bewijzen, is het dan nu mogelijk de tijd om hierin echt een grote doorbraak in te verwezenlijken?! Er is nog zoveel nieuws onder de Zon! Laat je inspireren!’
x
Presentatie Dick Korf:
Vrije Energie: De Energie van de toekomst?
Faculteit voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek,
Kluyverweg 1, Delft.
Woensdag 2 februari 2011, 12.30 – 13.30, (Zaal A)

Tuesday, January 18, 2011

Andrea A. Rossi Cold Fusion Generator

Also called the Rossi Energy Amplifier or the Rossi Catalyzer.

Compiled by Sterling D. Allan, with Buddy of Georgia, USA
Pure Energy Systems News
Commenced January 17, 2011

Professor Sergio Focardi and Eng. Andrea A. Rossi, both of the University of Bologna, have announced to the world that they have a cold fusion device capable of producing more than 10 kilowatts of heat power, while only consuming a fraction of that. On January 14, 2011, they gave the Worlds' first public demonstration of a nickel-hydrogen fusion reactor capable of producing a few kilowatts of thermal energy. At its peak, it is capable of generating 15,000 watts with just 400 watts input required.
Focardi states:
"Experimentally, we obtained copper; and we believe that its appearance is due to the fusion of atomic nuclei of nickel and hydrogen, the ingredients that feed our reactor. Since hydrogen and nickel 'weigh' with less, copper must have released a lot of energy, since 'nothing is created or destroyed.' Indeed, the 'Missing Mass' has been transformed into energy, which we have measured: it is in the order of a few kilowatts, two hundred times the energy that was the beginning of the reaction." [1]
They also claim to be going into production, with the first units expected to ship by the secong quarter 2011, with mass production commencing by the end of 2011.
This would become the world's first commercially-ready "cold fusion" device. Licensees are mentioned, with contracts in the USA and in Europe. Mass production should escalate in 2-3 years. Presently Rossi says they are manufacturing a 1 megawatt plant composed of 125 modules. These modules should begin shipping in about three months.
In describing the operation of the device, he said: "To start up the reactor you have just to turn on a switch. The reactor works with enormous margins of safety, so there is no need of a particular skill. Just follow the instructions. The refuelling is every 6 months and will be made by our dealers."
According to Rossi, the demonstrated device shown on January 14, 2011 is their industrial product that is claimed to be reliable and safe. In normal operation it would produce 8 units of output for every unit of input. Higher levels of output are possible, but can be dangerous. They will soon start serial production of their modules. Combining the modules in series and parallel arrays it is possible to reach every limit of power. The modules are designed to be connected in series and parallels.
Rossi also says that they have had one reactor that has run continually for two years, providing heat for a factory. It reduced the electric bill by 90%. Also, the reactors can self sustain by turning off the input, but they prefer to have an input. The device will be scheduled for maintenance every six months. You control it "just as you turn on and off your television set."

Source: PESWIKI