Sunday, October 30, 2011

(Official Trailer) THRIVE: What On Earth Will It Take?

Monday, October 24, 2011

Vrijdag 4 november- Presentatie ir.Mehran T. Keshe - Soest


De uitvinder van de onlangs bekendgemaakte Iraanse vliegende schotel, de Zohal, komt naar Niburu te Soest.
Mehran Tavakoli Keshe, de in België woonachtige Iraanse nucleair ingenieur en de oprichter van de Keshe Foundation geeft op 4 november voor het eerst in Nederland een presentatie.
Keshe is niet alleen de uitvinder van de Iraanse vliegende schotel. Via de Keshe Foundation gebruikt hij zijn plasmareactor technologie ook voor toepassingen op het gebied van vrije energie en gezondheid. Zo kan men zich reeds inschrijven voor 3,5 en 10 Kilowatt vrije energie apparaten. Deze worden volgens de Keshe Foundation echter pas eind 2012 echt verkocht.
Daarbij geeft de Keshe Foundation geen openheid van zaken over haar kennis en technologie. Wij bij Niburu Free Energy zouden dit natuurlijk graag anders zien en gezien het verleden moeten we, op deze manier, nog maar afwachten of deze technologie de weg naar het publiek gaat vinden. Het werk van Keshe is echter zo baanbrekend dat het niet te negeren is.
Op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld gebruikt Keshe zijn technologie om de cellen van patiënten te ‘resetten’. Hij heeft hiermee onder het toeziend oog van wetenschappers al bijzondere resultaten behaald. De focus van het werk van Keshe ligt op de toepassingen van zijn technologie buiten onze atmosfeer, in de zogenoemde deep space.
De vliegende schotel van de Iraanse regering, de Zohal of Saturnus, is natuurlijk wel de meest opzienbarende uitvinding of herontdekking van Keshe. De regering in Teheran zei in eerste instantie: "Het gaat om een onbemand ruimtevaartuig dat bedoeld is voor het maken van luchtfoto's." Maar later voegde de Iraanse regering toe dat het voor allerlei andere doeleinden gebruikt kon worden.
Dit ruimtevaartuig gebruikt de plasmareactor van Keshe niet alleen om het anti-zwaartekracht effect en de voorstuwing op te wekken, tegelijkertijd creëert de reactor ook een magnetische bol om het vaartuig heen. Dit magnetische veld werkt als een schild en zorgt er in onze atmosfeer en daarbuiten voor dat het ruimtevaartuig zelf nooit in aanraking komt met hetgeen zich eromheen bevindt. Alleen het schild raakt de ‘buitenwereld’ zelf. Dit is meteen de verklaring voor het geluidloos zweven en de mogelijkheid om extreem snel te accelereren en haakse bochten te maken met hoge snelheden. In de ruimte zorgt dit schild ook voor volledige bescherming tegen onder andere kosmische straling.
Al met al belooft het een zeer interessante en bijzondere avond te worden. Wij verwelkomen u dan ook graag in Soest op 4 november bij het eerste Nederlandse optreden van Ir. Mehran T. Keshe.

In verband met de verwachte grote opkomst organiseren wij deze avond in een van de zalen in het naburig gelegen Hotel Soest.
Team Niburu Free Energy
Datum: Vrijdag 4 november
Locatie: Hotel Soest - contact
Adres: Birkstraat 138, 3768 HM te Soest (route / OV: buslijn 70/74)
Aanvang: 20:00-22:30 uur (zaal open 19:00 uur)
Entree: € 10,-
Aanmelding via nulpunt@niburu.nl

Thursday, October 20, 2011

Nieuwsbrief Dick Korf

9e Nieuwsbrief 20-10-‘11

Beste geïnteresseerden in Vrije Energie,

Hoewel het al weer even stil is geweest gebeurt er toch best veel.

De laatste 2 maanden heb ik vrij veel tijd besteed aan de bouw van een apparaat gebaseerd op zwaartekracht. Ik werd enthousiast omdat een dergelijk apparaat al gebouwd was in Engeland en waar beduidend meer energie uit kwam dan er in ging.
Toch kon ik dat met mijn apparaat helaas (nog) niet aantonen.
Nu is het wachten tot dat men daar een meer professioneel apparaat heeft gebouwd en als daar ook een positief vermogen uitkomt dan ga ik er heen om dit zelf te aanschouwen.

T.a.v. de Wangmotor (Chinese deal die we hebben gesloten) gaat het ook wat moeizaam omdat dhr. Wang is opgenomen in een ziekenhuis te Sjanghai waar hij inmiddels is geopereerd aan een hersentumor maar nu ook nog uitzaaiingen heeft.
Hoe dan ook levert hij niet de essentiële onderdelen zoals zo duidelijk is afgesproken bij het sluiten van onze deal.
Dit betekent dat er nu een extra groot beroep op onze eigen inventiviteit wordt gedaan om vooral materiaal te vinden wat een magnetisch veld kan afschermen.
We hebben, “bij gebrek aan beter”, in eerste instantie geëxperimenteerd met koper als dynamische afscherming wat nog niet opleverde wat we hoopten. Nu bekijken we nog of hogere toerentallen een mogelijke verbetering geven wat betekent dat we een andere aandrijving moeten bouwen.  Het is, hoe dan ook, een stevige uitdaging.
We gaan dus rustig door en van verschillende kanten zijn er ook al andere ideeën aangedragen.

Tegelijkertijd komen er van diverse kanten andere uitvindingen naar mij toe die ook soms heel interessant zijn.
Zo heb ik onlangs een presentatie bijgewoond nabij Brussel van dhr. Mehran Keshe (Iraniër die in België woont) die de meest wonderbaarlijke uitvindingen heeft gedaan, zo ook t.a.v. Vrije Energie ontwikkelingen. Zo zou hij al een 1MW unit hebben gebouwd wat echter in verkeerde handen is terecht gekomen en wat hem nu mede heel voorzichtig maakt om naar buiten te treden. Toch zie ik hier ook hele boeiende perspectieven. Zie bv. zijn website:
http://www.keshefoundation.com/home.html
Mede door hem ook persoonlijk te ontmoeten heb ik samen met “delezing” het initiatief genomen om hem uit te nodigen om ook een presentatie in Nederland te geven nl. op zaterdagmiddag 5 nov. teSchipluiden (nabij Delft). Zie: www.delezing.nl/agenda/lezingen/zaterdag-5-november-2011-mr-m

Daar zal ik nog iets meer vertellen wat er op vrij korte termijn op stapel staat waar ik nu nog niets over mag zeggen.
Voor degene die zich sterk interesseren voor Vrije Energie toepassingen maar ook bv.  t.a.v. hele nieuwe benaderingen op het geneeskundige vlak, nodig ik graag uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Ook kunnen degene die mij nog niet ontmoet hebben kennis met mij maken voor zover daar de gelegenheid voor is uiteraard.

Energierijke groet,
Dick Korf
Initiatiefnemer FreeEnergy4All

Thursday, October 6, 2011

E-Cat Gets Some Attention in Dutch Public TV Documentary


Andrew Rossi's cold fusion technology got some long-overdue mainstream news coverage last week.  The company, General Fusion's technology also was covered in the segment about the state of hot and cold fusion.

by Benny Vluggen
for Pure Energy Systems News


On September 21 I saw a documentary on Dutch public television about Solar activity and the state of Hot and Cold Fusion.

I think this was the first time Rossi's e-Cat got some attention in a main stream TV program, at least here in the Netherlands.

The documentary is in Dutch but there are many English spoken parts.

The part about cold fusion starts at about 19:55m and Rossi's e-Cat is spoken about from 20:20. [And following that is a segment on General Fusion]


Overall they are very skeptical about Rossi's claims. [They do show both positive and skeptical views.] They state that they tried several times to contact Rossi to arrange a visit/demo, but that Rossi declined that and was very fuzzy about why that was the case. They did instead interview Sven Kullander which was one of the scientists that attended one of the demos/tests as you know.

Tony Done (head of research of the ITER project) doesn't believe the claims of Rossi, calling it non-scientific, and mentions the lack of mainstream publications by Rossi and states Rossi has an obscure history in which he made false claims.

I added a comment to put things a bit more in perspective and mentioned the upcoming test of October 6. (Link)

# # #

What You Can Do

  1. Pass this on to your friends and favorite news sources.
  2. Join the H-Ni_Fusion technical discussion group to explore the details of the technology.
  3. Once available, purchase a unit and/or encourage others who are able, to do so.
  4. Let professionals in the renewable energy sector know about the promise of this technology. 
  5. Subscribe to our newsletter to stay abreast of the latest, greatest developments in the free energy sector.
  6. Consider investing in Rossi's group once they open to that in October.
  7. Help us manage the PESWiki feature page on Rossi's technology.
Source: PESWIKI

Sunday, October 2, 2011

KESHE foundation - vervolg


Dick Korf - www.FreeEnergy4All.nl
Hierbij  een kort verslag n.a.v. mijn bezoek aan de presentatie van dhr. Mehran Keshe op  vrijdag 23 sept. 25km ten zuiden van Brussel (2x175km!).


Ik heb ook 10 a 15 min met hem persoonlijk kunnen spreken.
Mijn beeld van hem: hij is of een "fantast" of een "groot genie" en voorlopig hou ik het maar op het laatste.

Waar hij zich vooral op richt is:
-Gezondheid incl. een vorm van "resetten" tbv mensen in de ruimte als ze ziek zouden worden....
-Energie, vooral gebaseerd op "plasmatechnologie", verbranding van fossiele brandstoffen zoals nu is dan helemaal out, de Plasma-generator komt in 2e helft 2012 op de markt. Eerst een unit van 3,5 en 10kW.
-Voeding: ook het creëren van voedsel tijdens ruimtereizen! Ons hele lichaam bestaat uit zuurstof, waterstof, stikstof en koolstof en daar werkt hij mee.
-Reizen, incl. ruimtereizen waarbij de snelheid van het licht wordt overtroffen zoals nu net bij het CERN-project in Geneve voor het eerst aangetoond zou zijn....

De samenwerking van magnetisme met gravitatie is daarbij de basis in combinatie met plasma. Alles wordt fundamenteel "anders".
Zo legt hij ook weer hele boeiende verbanden tussen micro- en macrokosmos en trekt daar conclusies uit voor daadwerkelijke toepassing op bovengenoemde gebieden. Kennis van deze gebieden is fundamenteel voor hem. Bv. uit de relatie tussen het menselijk lichaam en een melkwegstelsel trekt hij de meest interessante gevolgtrekkingen.
Op vrij simpele vragen als: wat is gravity en hoe ontstaat gravity, hoe zit dit in elkaar hebben we eigenlijk geen antwoord op. Volgens hem bestaat er ook bv. geen anti-zwaartekracht.
Hierbij gaat het steeds weer over het geheim van "creatie".

Hij krijgt zo ook vrij veel aandacht van verschillende "diensten" van diverse overheden, m.a.w. hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden, internationaal.
Zo vindt hij in Iran een beter klankbord voor zijn revolutionaire ideeën dan in het Westen om dan weer te horen dat Iran zo gevaarlijk is met nieuwe ontwikkelingen...
Dhr. Keshe is Iraniër en heeft zijn nucleaire opleiding vooral in Engeland genoten, woont nu in België en is ook met een Belgische vrouw getrouwd. Spreekt wel Engels maar is niet altijd evengoed te volgen. Iemand die hem heel goed kent (Luc Vervliet, zie ook zijn artikel in Frontier) vertaalde dan ook.
Al met al een heel innemende man die momenteel verschillende dingen via Iran moet ontwikkelen en toepassen omdat men hier maar gek aan blijft kijken naar een Iraniër die zo ongelooflijk uniek resp. geniaal is.

Dit zomaar even als een korte reactie maar zie ook vooral het artikel in Frontier, een grensverleggend tijdschrift waar ook het artikel over de samenhang van Alzheimer en kokosolie in staat, door mij vertaald.
Gepland is dat hij op 26 november naar Nederland komt n.l. naar Eindhoven voor een presentatie. Ook ontdekte ik dat hij gepland staat bij Niburu op 4 nov. te Soest.

Warme groet, Dick