Friday, December 2, 2011

Nieuwsbrief nr.10 van Dick Korf


prototype Curie-motor

Beste geïnteresseerden in Vrije Energie,

Sinds de 9e nieuwsbrief van 20 okt. jl. is er weer het een en ander gebeurd.

Hoewel het al weer even stil is geweest gebeurt er toch best veel.
Deze nieuwsbrief is wat breder van opzet omdat ik deze keer ook wat meer vertel over andere projecten die momenteel spelen op dit gebied.Wang-motor:
Maar allereerst de stand van zaken t.a.v. 1 van mijn eigen projecten: de Wangmotor.
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief heb vermeld laat dhr. Wang volledig verstek gaan en komt de duidelijke afspraken die we hebben gemaakt op geen enkele wijze na. Zo levert hij dus niet het materiaal wat het magnetische veld van magneten zou moeten afschermen wat essentieel is voor de werking van de motor.
Dit noopt ons om zelf onze creativiteit aan te boren en zo kwam ik met iemand in contact die mij opmerkzaam maakte van het Halbach-array fenomeen.
Als je bv. 4 kubusmagneten steeds 90º t.o.v. elkaar draait dan ontstaat er een effect waarbij de bovenkant een extra sterk magnetisch veld genereert maar aan de onderkant een sterk verzwakt veld. Dit lijkt dus op een vorm van afscherming.

Enthousiast heb ik 120magneten besteld en ben aan de slag gegaan.
Het was een hele moeilijke opgave om de zo sterke neodynium-magneten in een vooraf gemaakt koperen bakje te krijgen en dan te lijmen omdat ze echt alle kanten op willen springen. Dit heeft mij diverse kleine verwondingen gekost.
Uiteindelijk is het toch gelukt en kon ik gaan proefdraaien. Het resultaat hiervan was echter nog niet om over naar huis te schrijven, helaas.
Goede raad was duur.
Uiteindelijk besloten om een test met schaal 1 op1 te doen m.a.w. een nieuwe constructie gebouwd om met 1 vaste magneet en 1 magneet die kon rond draaien, met de mogelijkheid om elk magneetbakje (met elk 4 kubusmagneten) in elke gewenste positie te kunnen draaien om zo een optimum te vinden. Ik heb zo allerlei krachten gemeten en een vrij goed inzicht gekregen in de eigenschappen. Ook hoe die zo mogelijk toe te passen in de Wang-motor. Ik heb zo weer nieuwe inzichten gekregen om de volgende stap te kunnen zetten. Vol verwachting klopt het hart!Lutec-unit uit Australie:
Een aantal van jullie zullen weten dat ik 1,5jaar geleden zelf bij de 2 uitvinders op bezoek ben geweest (Cairns) maar dat we niet tot samenwerking konden komen. Zij hadden een boeiende unit gebouwd maar vroegen niet alleen heel veel geld maar hun unit was ook nog verre van productierijp.
Sinds enige tijd zouden zij de LUTEC-1000 unit op de markt willen brengen echter op hun site staat ook: "Please note - as of 25 June 2010, this Website is undergoing reconstruction. We thank you for your patience".
Om toch wat licht in deze zaak te krijgen heb ik ze gister een mail gestuurd met de vraag hoe en wat. We wachten af en ik hoop dat ik antwoord krijg.

Perendev-unit van Mike Brady:
Hoewel Mike Brady in Duitsland in de gevangenis zit (volgens insiders onterecht) betekent dit niet dat zijn Perendev-unit niet zou bestaan of werken. Een goede vriend van mij is bezig om hem uit de gevangenis te krijgen opdat zijn uitvinding toch nog ten goede kan komen aan de mensheid.

Mohammer Yildiz:
Dhr Yildiz heeft in april een unit gedemonstreerd op de TU in Delft. Zijn unit werd zelfs grotendeels gedemonteerd om mensen te overtuigen dat er geen verborgen motortje inzat met een batterij.
Sindsdien is het nogal stil geworden. Dit wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt want zo nu en dan is er het gerucht dat hij wel degelijk aan verdere ontwikkelingen werkt alleen nu wat meer achter de schermen. We wachten af.

Mehran Keshe:
Ik heb nu 4 presentaties van deze bijzondere man bijgewoond en ben behoorlijk onder de indruk van wat hij te vertellen heeft en daaraan gekoppeld wat hij zegt te kunnen.
Hij heeft 4 hoofdgebieden waar hij mee bezig is:
1. Gezondheid/genezing van onbehandelbare ziekten,
2. Voeding,
3. Transport, waaronder ruimtereizen zonder brandstof en auto’s zonder wielen op een magnetisch-gravitatiekrachtenveld
4. Energie, Vrije energie units werkend op plasma in combinatie met ook magnetisch-gravitatie
Het voert veel te ver om op al deze 4 gebieden in te gaan en verwijs ik hieronder naar zijn website maar specifiek energie heeft natuurlijk mijn extra belangstelling.
Zo zou hij bij zijn laatste presentatie afgelopen zaterdag in het Evoluon te Eindhoven een Vrije Energieunit demonstreren. Wie schetst onze verbazing dat we slechts heel even een blik konden werpen in een plastic emmer waar een unit in zat met allerlei gedraaid koperdraad.
Het verhaal was dat hij de dag ervoor de politie op bezoek had gekregen waarbij hem te verstaan was gegeven dat een presentatie niet op prijs werd gesteld. Daarom is zijn container door de politie verzegeld…….
Voor mij allemaal een wat vreemd verhaal echter bovenstaande is bevestigd oor zijn assistent met wie ik een vrij open contact heb. Toch heb ik mij in laten schrijven voor 500 euro in een unit van 3 a 4kW die eind 2012 geleverd zou worden voor totaal 5.000,- euro. Hij krijgt van mij het voordeel van de twijfel. Zie zijn website: www.keshefoundation.com/nl
Ook heel interessant is de website:

Onlangs is er ook een uitgebreid artikel verschenen over allerlei uitvindingen van Mehran Keshe in het grensverleggende tijdschrift FRONTIER, geschreven door Luc Vervliet.
Ik heb gesteld: dhr. Keshe is of een fantast of hij is 1 van de grootste genieën van deze tijd want wat hij stelt dat er gaat gebeuren in de komende jaren grenst haast aan het ongelooflijke.

Curie-motor:
Onlangs ben ik samen met enkele collega’s op bezoek geweest bij een presentatie van de Curiemotor.
Dit is een unit die werkt volgens het principe dat boven een bepaalde kritische temperatuur plotsklaps het magnetisme van een magneet verdwijnt om onder deze kritische temperatuur weet te verschijnen.
Door daar op een slimme manier gebruik van te maken ontstaat er een koppel waarmee een generator aangedreven kan worden. We hebben een klein prototype zo echt zien draaien, heel boeiend. Men zoekt nu betrouwbare investeerders om dit project verder van de grond te tillen.

Hierbij laat ik het even voor dit moment en hoop dat u het weer met interesse zult lezen. Ik ga door totdat er echt iets op de markt komt, of door eigen ontwikkelingen of anderszins. En dit in dienst van het grote geheel!


Cleangas
Onlangs ben ik ook betrokken geraakt bij een uitvinding waarbij de uitlaatgassen van vooral scheepsdieselmotoren die op zware olie draaien en behoorlijk vuile uitlaatgassen hebben te reinigen van Zwavel- en Stikstofoxiden alsmede fijnstof.
Door eerdere contacten met uitvinders in Brazilië die in staat zouden zijn om CO2 via plasmaverbranding weer te splitsen in pure koolstof en zuurstof zou dit een bijzondere toevoeging kunnen betekenen. Hier wordt inmiddels een pilotplant voor gebouwd om begin 2012 verder op grotere schaal getest te gaan worden.
Ook dhr. Keshe zegt mogelijkheden te hebben om CO2 nota bene vloeibaar te maken…..


E-Cat
Er zijn ook bijzondere ontwikkelingen van dhr. Andrea Rossi in Italie met zijn E-Cat uitvinding.
Onlangs heeft hij een demonstratie gehouden met een prototype waarbij er 480kW werd geproduceert door zijn E-Cat 1MW unit
SAMENVATTING:
In de E-Cat (Energy Catalyzer) vindt er z.g. koude kernfusie plaats met als “brandstof” kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof met een nog geheime katalysatorstof om een veilige en schone vorm van warmteenergie te produceren. Deze vorm van nucleaire fusie heeft dus geen radioactieve materialen nodig, produceert geen radioactief afval en stoot geen vervuilende stoffen in het milieu uit. De lage prijs en de diverse andere voordelen kunnen ervoor zorgen dat dit de zo gewenste oplossing voor de energiecrisis lijkt te zijn en misschien ook wel positief kan bijdragen aan de huidige economische crisis.
De website die een en ander uitstekend verwoord is: http://www.e-cat.co.nl opgezet door Paul Harmans en daarvoor mijn complimenten!


Hierbij laat ik het even voor dit moment en hoop dat u bovenstaande weer met interesse zult lezen. Ik ga door totdat er echt iets op de markt komt, of door eigen ontwikkelingen of anderszins. En dit in dienst van het grote geheel! Vol verwachting klopt het hart!

Energierijke groet,
Dick Korf
Initiatiefnemer
Bron: FreeEnergy4All.nl


U kunt zich ook opgeven voor de nieuwsbrief van Dick Korf op FreeEnergy4All.nl

No comments:

Post a Comment