Wednesday, November 9, 2011

Koude fusie-machine slaagt in grote test!!
De Italtiaanse fysicus en uitvinder Andrea Rossi heeft een publieke, openbare demonstratie gegeven van zijn ‘koude fusie’-machine, de zogenaamde ‘E-cat’ aan de Universiteit van Bologna. Hij toonde aan dat met een klein beetje energie-input een onverklaarbare reactie startte tussen waterstofatomen  en nikkel, hetgeen leidt tot een enorme uitstroom van energie. De output was maar liefst 10x de input.


Deze eerste succesvolle koude fusie-experimenten werden zo’n 20 jaar geleden voor het eerst gerapporteerd. Twee types van atomen, een typisch lichter en een zwaarder element, leken te fuseren, waarbij pure hitte vrijkwam, waarmee elektriciteit kon worden opgewekt. Dit proces is een uiterst aantrekkelijke energie-oplossing, om 2 redenen:Eerder besteedden wij uitgebreid aandacht aan deze schitterende vinding, in een groot hoofdartikel dat je HIER vindt, mocht je het niet gelezen hebben. Deze vinding is in staat de wereld één heel grote stap voorwaarts te doen maken, in haar onuitputtelijk lijkende vraag naar energie.
1. Deze koude fusie geeft -in tegenstelling tot de uiterst gevaarlijke hitte-fusie, zoals nucleaire fusie, geen gevaarlijke straling af.
2. In tegenstelling tot het fusieproces zoals dat plaatsvindt op o.a. de Zon, is er bij koude fusie géén extreme hitte nodig om het fusieproces op gang te brengen/houden.


Afgelopen April lieten Rossi en zijn vriend, de fysicus Sergio Focardi al succesvol in een demonstratie zien dat hun apparaat werkte. Zij deden dit voor een groep van Zweedse fysici. (zie ons artikel!) Bij de demonstratie die nu echter plaats vond, werd initieel 400 Watt in een module geleid, waarna het fusieproces op gang kwam en het fusie-apparaat een duurzame, continuïteit-output gaf van 10 Kilowatt. Totaal werd er 470 Kilowatt gegenereerd in 3 tot 4 uur.
Professor Peter Hagelstein, hoogleraar aan het MIT (Massachussets Institute of Technology) is electro-ingenieur en tevens computer-wetenschapper. Hij is tevens een van de meest prominente voorstanders van koude-fusie-onderzoek. Hij denkt dat het proces te maken heeft met het in beweging zetten van het atomaire rasterwerk van het metaal, waardoor nucleaire verschuivingen gaan plaatsvinden, die op hun beurt weer leiden tot fusie=hitte..!
Kortom een enorme stap verder op weg naar het vrij opwekken van energie per persoon/huishouden..!
Critici
Vanzelfsprekend is in het wetenschappelijke wereldje een enorme discussie weer losgebarsten, die op zich al met een koude fusie te vergelijken is, omdat er bij relatief geringe input veel hitte vrijkomt.. De pijlen van de wetenschappelijke critici worden vooral gericht op het feit dat met name Rossi, de uitvinder van het proces, uiterst krampachtig schijnt om te gaan met de opstelling van zijn testapparatuur. Deze dient preciés en volledig onder zijn plaats te vinden. Kritische wetenschappers leiden daaruit af dat hij niet fair is in het toelaten van collega-wetenschappers tot de essentie van dit koude-fusieproces. Maar.. We weten allemaal dat wetenschappers regelmatig ook nét mensen zijn, en dus ook gevoelig voor het edele kopieerwerk..!


Bron: WTK

No comments:

Post a Comment