Sunday, October 2, 2011

KESHE foundation - vervolg


Dick Korf - www.FreeEnergy4All.nl
Hierbij  een kort verslag n.a.v. mijn bezoek aan de presentatie van dhr. Mehran Keshe op  vrijdag 23 sept. 25km ten zuiden van Brussel (2x175km!).


Ik heb ook 10 a 15 min met hem persoonlijk kunnen spreken.
Mijn beeld van hem: hij is of een "fantast" of een "groot genie" en voorlopig hou ik het maar op het laatste.

Waar hij zich vooral op richt is:
-Gezondheid incl. een vorm van "resetten" tbv mensen in de ruimte als ze ziek zouden worden....
-Energie, vooral gebaseerd op "plasmatechnologie", verbranding van fossiele brandstoffen zoals nu is dan helemaal out, de Plasma-generator komt in 2e helft 2012 op de markt. Eerst een unit van 3,5 en 10kW.
-Voeding: ook het creëren van voedsel tijdens ruimtereizen! Ons hele lichaam bestaat uit zuurstof, waterstof, stikstof en koolstof en daar werkt hij mee.
-Reizen, incl. ruimtereizen waarbij de snelheid van het licht wordt overtroffen zoals nu net bij het CERN-project in Geneve voor het eerst aangetoond zou zijn....

De samenwerking van magnetisme met gravitatie is daarbij de basis in combinatie met plasma. Alles wordt fundamenteel "anders".
Zo legt hij ook weer hele boeiende verbanden tussen micro- en macrokosmos en trekt daar conclusies uit voor daadwerkelijke toepassing op bovengenoemde gebieden. Kennis van deze gebieden is fundamenteel voor hem. Bv. uit de relatie tussen het menselijk lichaam en een melkwegstelsel trekt hij de meest interessante gevolgtrekkingen.
Op vrij simpele vragen als: wat is gravity en hoe ontstaat gravity, hoe zit dit in elkaar hebben we eigenlijk geen antwoord op. Volgens hem bestaat er ook bv. geen anti-zwaartekracht.
Hierbij gaat het steeds weer over het geheim van "creatie".

Hij krijgt zo ook vrij veel aandacht van verschillende "diensten" van diverse overheden, m.a.w. hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden, internationaal.
Zo vindt hij in Iran een beter klankbord voor zijn revolutionaire ideeën dan in het Westen om dan weer te horen dat Iran zo gevaarlijk is met nieuwe ontwikkelingen...
Dhr. Keshe is Iraniër en heeft zijn nucleaire opleiding vooral in Engeland genoten, woont nu in België en is ook met een Belgische vrouw getrouwd. Spreekt wel Engels maar is niet altijd evengoed te volgen. Iemand die hem heel goed kent (Luc Vervliet, zie ook zijn artikel in Frontier) vertaalde dan ook.
Al met al een heel innemende man die momenteel verschillende dingen via Iran moet ontwikkelen en toepassen omdat men hier maar gek aan blijft kijken naar een Iraniër die zo ongelooflijk uniek resp. geniaal is.

Dit zomaar even als een korte reactie maar zie ook vooral het artikel in Frontier, een grensverleggend tijdschrift waar ook het artikel over de samenhang van Alzheimer en kokosolie in staat, door mij vertaald.
Gepland is dat hij op 26 november naar Nederland komt n.l. naar Eindhoven voor een presentatie. Ook ontdekte ik dat hij gepland staat bij Niburu op 4 nov. te Soest.

Warme groet, Dick

No comments:

Post a Comment