Tuesday, September 20, 2011

Uitzending over vrije energie


Programma Thema-uitzending: “Vrije Energie”  - zie: www.argusoog.org
Veel is er al gesproken en geschreven over vrije energie. Bestaat het en hoe werkt het? Veelal komt het dan neer op een voornamelijk technische uiteenzetting van apparaten die meer aan energie …
Veel is er al gesproken en geschreven over vrije energie. Bestaat het en hoe werkt het? Veelal komt het dan neer op een voornamelijk technische uiteenzetting van apparaten die meer aan energie opleveren dan wat men er in stopt. Maar is vrije energie nu werkelijk alleen maar een technisch verhaal of is het technische verhaal een uiting van de wens om werkelijk onafhankelijk te zijn van afhankelijk makende invloeden van monopolisten, die alleen met eigen gewin bezig zijn?

24 -september-2011 | 16:00-22:00
Energie is de bron van het leven, alles is immers energie. Wanneer mensen of groepen van mensen met kwaadwillende intenties de energieën op aarde willen controleren om te kunnen (be)heersen, spreken we van een totalitaire verhouding voortkomend uit een fundamentele en vooral kunstmatige ongelijkwaardigheid. Want zij die binnen deze verhoudingen de energiebronnen beheersen, menen daarmee over het leven en al haar uitingsvormen te kunnen heersen.
De mens is echter gedoemd om vrij te zijn. Ja gedoemd, daar werkelijke vrijheid voor velen een angstwekkend schrikbeeld inhoudt. Vrijheid heeft alles te maken met het onbelemmerd je eigen ontwikkeling te kunnen gaan én gezamenlijk een gemeenschappelijke ontwikkeling te kunnen volgen. Daarnaast draagt die vrijheid ook een verantwoordelijkheid in zich. Een verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor alle andere levensvormen.
Vrijheid is het niet gehinderd worden door zowel innerlijke als uiterlijke dwangmatigheden. Daar de basis van dit proces zich op energetisch, oftewel bewustzijnsniveau afspeelt, is de uiterlijk gerichte vrije energie een uiting van de innerlijke drijfveer van de mens om in vrijheid en verbondenheid de wonderen van het leven te kunnen ervaren en vooral te be-leven. De uiterlijk technische uitvoering van deze vrij willen zijnde energie, is een ondersteuning voor het leven op deze planeet. Om daarmee die innerlijke vrijheid tot uitdrukking te kunnen brengen, ter meerdere eer en glorie van het leven in het algemeen en ons allemaal in het bijzonder.
Het thema vrije energie verdient een prominentere plaats binnen de media, daar ze een weergave is van de meest intieme zoektocht van de mens naar zichzelf en daarmee zijn medemens. Daarom heeft het team van Argusoog besloten om op zaterdag 24 september 2011 een thema-uitzending te wijden aan vrije energie. Er zullen tussen 16.00 en 22.00 uur weer een keur aan bijzondere gasten te beluisteren zijn.
De volledige programmering verschijnt binnenkort op de website van Argusoog

No comments:

Post a Comment