Monday, August 15, 2011

Nieuwe Energiebronnen


Aan het eind van de 19e eeuw werd in vakbladen over de elektrotechniek voorspeld dat men in de nabije toekomst gebruik zou maken van “vrije elektriciteit”. Onvoorstelbare ontdekkingen over de aard van elektriciteit werden onderdeel van het dagelijks leven.
In 20 jaar tijd zouden er auto's, vliegtuigen, films, muziekopnames, telefoons, radio en praktische camera's bestaan. Voor het eerst in de geschiedenis werd het gewone volk aangespoord om zich een utopische toekomst voor te stellen, waarin moderne vormen van transport, communicatie, banen, huizen en voedsel in overvloed aanwezig zouden zijn. Wat is er van deze utopie terechtgekomen? Waar zijn die nieuwe energie-doorbraken gebleven? Was deze opwinding over vrije elektriciteit slechts ijdele hoop die de wetenschap uiteindelijk heeft laten varen? 

De huidige staat van de technologie
Het antwoord hierop is nee. De ontwikkeling van spectaculaire nieuwe energietechnologieën ging hand in hand met andere doorbraken. Vanaf die tijd zijn er meerdere methodes ontwikkeld om een grote hoeveelheid energie voor een extreem lage prijs te kunnen produceren. Geen van deze technologieën is echter op de markt gekomen. Later zal ik uitleggen waarom dat zo is, maar eerst is hier een korte lijst van nieuwe energietechnologieën. Wat deze uitvindingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal gebruik maken van een kleine hoeveelheid van een bepaalde energievorm om een grote hoeveelheid van een andere energievorm te reguleren of vrij te laten.
  • Stralingsenergie. Nikola Tesla's Magnifying Transmitter, T. Henry Moray's Radiant Energy Device, Edwin Gray's EMA Motor en Paul Baumann's Testatika Machine werken alle vier op stralingsenergie. Deze natuurlijke vorm van elektriciteit kan dezelfde wonderen verrichten als gewone elektriciteit voor minder dan 1% van de prijs. Het gedraagt zich echter niet precies hetzelfde als elektriciteit, wat aan het onbegrip van de wetenschappelijke gemeenschap heeft bijgedragen. De Methernitha Gemeenschap in Zwitserland heeft op het moment 5 of 6 werkende modellen van brandstofloze, zelfwerkende apparaten die op deze energie werken.
  • Permanente magneten. Dr. Tom Bearden heeft twee werkende modellen van een door een permanente magneet gestuurde elektrische transformer. Deze transformer gebruikt een elektrische input van 6 watt om de weg van een magnetisch veld uit de magneet te controleren. Door het magnetisch veld snel en constant te sturen, eerst door één spoel en later door twee, kan het apparaat een elektrische output van 96 watt produceren zonder te bewegen. Verschillende uitvinders bezitten dit soort werkende mechanismen, die met alleen permanente magneten wringing kunnen produceren.
  • Hoog-efficiënte elektrolyse. Water kan met behulp van elektriciteit in waterstof en zuurstof worden ontleed. Wanneer water met haar eigen moleculaire resonante frequentie in aanraking komt, valt het uiteen in waterstof en zuurstofgas met een lage elektrische input. Waterstofbrandstof kan motoren (zoals die in je auto) laten draaien voor de prijs van water.
  • Koude kernfusie. Hoewel eerdere claims hierover als onzin werden bestempeld, is koude kernfusie wel degelijk echt. Niet alleen de overtollige warmteproductie, maar ook de omzetting van lichte atomen is herhaaldelijk bewezen, wat vele verschillende reacties heeft uitgelokt.
Er zijn nog veel meer uitvoerbare en goed geteste systemen. Maar deze korte lijst is genoeg om mijn punt te maken: nieuwe energietechnologie is een feit. Het biedt de wereld onvervuilde energie in overvloed, overal en voor iedereen. Vanaf nu is het mogelijk om de productie van “broeikasgassen” te stoppen en kernwapenfabrieken te sluiten. De transport- en productiekosten voor bijna alle goederen kunnen gigantisch zakken. En toch zijn deze grote voordelen, die het leven op deze planeet zoveel makkelijker en beter kunnen maken, al decennia lang uitgesteld. Maar waarom? Wie heeft daar baat bij?


Vier onzichtbare machten
Er zijn vier onzichtbare machten die hebben samengewerkt om deze situatie te creeëren.

De rijkste families en hun centrale banken vormen de eerste macht. Hun motivaties zijn hebzucht en het willen heersen over bijna alles behalve zichzelf. Uiteindelijk willen ze de controle uitoefenen over alle middelen op de wereld en, door de beschikbaarheid van alle goederen en diensten, ook over alle mensen. Een onafhankelijk vermogen (nieuwe energie) in handen van iedereen schopt hun plannen voor wereldoverheersing in de war. Ze dulden geen tegenstand. De wapens die zij hebben gebruikt om hun plan kracht bij te zetten zijn o.a. intimidatie, “experts” die tegenhangende ideeën ontmaskerden, het kopen en verdelen van technologie en het vermoorden van uitvinders. Ook hebben zij de wetenschappelijke theorie die zegt dat vrije energie onmogelijk is (de wetten der thermodynamica) gepromoot.

De tweede macht wordt gevormd door de nationale overheden. Hier is het probleem gekoppeld aan het behoud van de nationale zekerheid. Er wordt constant om een invloedrijke plaats in de wereldzaken gevochten, waarbij de sterkste partij wint. Het is de gouden regel van de economie: “Wie het goud heeft, maakt de regels.” Een oneindige energievoorziening op deze planeet zal leiden tot een onvermijdelijke constant verschuivende machtsbalans. Iedereen zal de macht willen grijpen en er tegelijkertijd voor willen zorgen dat een ander het niet krijgt. De motivatie van de nationale overheden is dus zelfbehoud. Hun wapens zijn erop gericht het uitgeven van octrooien tegen te gaan op grond van de nationale zekerheid. Dit doen zij o.a. door middel van aanklachten, accountantsverslagen, bedreigingen, aftapping van telefoonlijnen, brandstichting, diefstal en nog een heleboel andere vormen van intimidatie die het maken en op de markt brengen van een machine voor nieuwe energie praktisch onmogelijk maken.

De derde macht bestaat uit bedrieglijke uitvinders en oplichters. Naast de bijzondere wetenschappelijke doorbraken van nieuwe energietechnologieën vindt men de schaduwzijde van onverklaarbare afwijkingen, onbeduidende uitvindingen en immorele promoters. De eerste twee machten hebben constant gebruik gemaakt van de media om de slechtste voorbeelden van deze derde macht aan het licht te brengen. Dat deden ze om de aandacht van het publiek te verschuiven en om de naam van de echte doorbraken te schaden door ze met fraude te associëren. De derde macht is dus bedrieging en oneerlijkheid. De motivaties hierachter zijn zelfverheerlijking, hebzucht, het willen heersen over anderen en een ingebeelde eigendunk. De gebruikte wapens zijn liegen, bedriegen, zelfmisleiding en een combinatie van arrogantie en mislukte wetenschap.

De vierde macht die de algemene beschikbaarheid van nieuwe energietechnologieën tegenhoudt zijn wij zelf. Het is misschien makkelijk te zien hoe bekrompen en egoïstisch de motivaties van de andere machten zijn, maar eigenlijk doen wij er allemaal aan mee. Hebben we niet allemaal wel eens de illusie dat we superieur zijn en willen we niet allemaal heersen over een ander in plaats van over onszelf, net als die eerste macht, de rijke families? Zou jij je niet laten omkopen als je genoeg werd aangeboden? Willen we niet allemaal, net als de regeringen, zeker zijn van ons bestaan? Of verruilen we niet allemaal wel eens een mooie illusie voor een minder mooi feit, net als de gestoorde uitvinder? Zijn we niet nog steeds bang van het onbekende, zelfs als het ons goude bergen belooft?

Alle vier de machten zijn verschillende aspecten van hetzelfde proces. Eigenlijk is er maar één macht die de beschikbaarheid van een nieuwe energietechnologie tegenhoudt: gedrag met een gebrek aan spirituele motivatie. Nieuwe energietechnologie is een teken van goddelijke rijkdom. Het is de motor van de economie van een Verlichte maatschappij, waarin mensen zich vrijwillig respectvol en fatsoenlijk tegenover elkaar gedragen. Aan niet-spirituele mensen kan geen nieuwe energie toevertrouwd worden. Ze zullen daar alleen maar mee doen wat ze altijd gedaan hebben; genadeloos gebruik van elkaar maken of elkaar en zichzelf vermoorden in het proces.

De Mogelijkheid
Tegenwoordig kunnen jij en ik beter met elkaar communiceren dan ooit tevoren. Internet geeft ons, de vierde macht, de mogelijkheid om de inspanningen van de andere machten om de verspreiding van nieuwe energietechnologie tegen te gaan te overwinnen. Steeds meer uitvinders publiceren hun werk in plaats van er een patent op aan te vragen en het geheim te houden. Steeds vaker geven mensen informatie over deze technologieën vrij in boeken, video's en websites. Hoewel er nog steeds erg veel nutteloze informatie over nieuwe energie op internet te vinden is, stijgt de beschikbaarheid van goede informatie snel.
We maken allemaal deel uit van de vierde macht. Als we samenwerken en niet langer onwetend en actieloos willen blijven kunnen we de geschiedenis veranderen. Alleen door massaal actie te ondernemen kunnen we de wereld creeëren die we willen. De andere drie machen zullen ons niet helpen om een brandstofloze krachtbron in onze huizen te plaatsen. Nieuwe energietechnologie zal alles veranderen over de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Hebzucht en overlevingsangst zijn hiermee van de baan. Maar net zoals met alle vormen van spiritueel geloof moeten we eerst ruimhartigheid en vertrouwen in onze eigen levens creeëren.
Nieuwe energietechnologie is een feit. Dat is het al decennia lang. Communicatie-technologieën en internet hebben dit aan het licht gebracht. Overal ter wereld bouwen mensen apparaten voor nieuwe energie. De bankiers en overheden willen niet dat dit gebeurt, maar kunnen het niet tegenhouden. Grote economische instabiliteit en oorlogen zullen worden gebruikt om de aandacht van de nieuwe energie-beweging af te leiden. Dit aspect zal niet breed in de media worden uitgemeten.
Vanwege de oplopende effecten van hebzucht en corruptie begeeft de Westerse samenleving zich in vele aspecten in een neerwaartse spiraal richting zelfvernietiging. Nieuwe energietechnologieën kunnen dit niet stoppen. Als je echter een apparaat voor nieuwe energie bezit ben je in een sterkere positie om de aankomende verschuiving te steunen. De vraag is wie er uiteindelijk heerst over de opkomende wereldregering: de eerste of de vierde macht? Wie voor de vierde macht kiest zal waarschijnlijk het aanbreken van de wereld van de nieuwe energie mogen aanschouwen. Ik daag je uit één van hen te zijn.
New Energy Sources is geschreven door Peter Lindemann, D.Sc. en samengevat door Fred Burks. Dit is de Nederlandse vertaling van Burks' samenvatting. Het gehele (Engelstalige) artikel kunt u hier vinden.

No comments:

Post a Comment