Sunday, February 20, 2011

25 februari: Thema avond nulpuntenergie

Piet Tummers
Lezing (ca. 3 uur) omtrent opzienbarende Bio-Resonantie/Radionica/Quanten-Impressie metingen die duidelijk aantonen dat wij mensen ieder specifiek en toch collectief als Eenheid verbonden zijn met de Aarde en het Universum.
Wij Resoneren met de Sterren en leven in/van een oceaan van Aardse en vooral ook extreem hoge Kosmische Frequenties.
De Mens als Kosmo-Geo-Biologisch Wezen. Bio-Resonantie, Radionica, (sub)Quanten-Impressies.
ARIES-Ethernity-Foundation, spreker Piet Tummers (taal ‘Nederlands’).
Zie ook een korte Engelstalige samenvatting van de twee hoofdthema’s, Resonanties met de Sterren respectievelijk Bio-effectieve Resonantie-Frequenties op www.aries-ethernity-foundation.org
De volgende aspecten komen tijdens de lezing met uitgebreide Powerpoint presentatie meer of minder beknopt/uitgebreid aan de orde.
 • Astronomische data Melkweg. Bijzondere graancirkels/buitenaardsen.
 • Frequentie, getallenstelsel, tijdmeting, karakters/symbolen.
 • Project Your-QI 2009, hoe zijn de metingen uitgevoerd: Radionica, Bio-Resonantie, (sub)Quanten-Impressies.
 • Meetresultaten, visuele uitleg, conclusies omtrent onze resonanties met de sterrenhemel (zover bekend nog nooit eerder op deze manier aangetoond). Experimentele aanwijzingen voor juistheid ‘Astrologie’.
 • “Frequentie-velden”, mens, natuur, kosmos. [Ether/Aether]
 • Longitudinale/transversale golven/wervels en van elk 11 types.
 • Gigantisch frequentiebereik van 10Exp(-8) Hz tot 10Exp1000 Hz (zover bekend nog nooit eerder onderzocht).
 • Welke ‘bekende’ respectievelijk ‘onbekende’ frequenties vinden we terug in de cumulatieve en persoonlijke resonantie spectra.
 • Som overall spectra van alle deelnemers voor alle frequentie-types over het totale bereik. Alsmede een aantal specifieke spectra daaruit. “Analoge” respectievelijk “numerologische” voorstelling.
 • Enkele aangrijpende anekdotes gebeurd tijdens de metingen. [praktijk/bewust-verifieerbare synchrone situaties gemeten, het overgrote deel van de metingen zijn niet “bewust-verifieerbaar”]
 • Kosmische gebeurtenissen zichtbaar in ons bio-resonantie spectrum.
 • Aarde-Mens-Kosmos een groot één groot dynamisch systeem van frequenties. En verder de wereldwijde geregistreerde ‘aardbeving’ op 26 mei 2010, die er geen was?
 • Typische resonantie frequentie spectra van een deelnemer.
 • Treffend resonantie frequentie spectrum van een andere deelnemer.
 • Zijn wij Gamma- stralers? Onze echte “Entiteit”?
 • Planck Lengte-Tijd-Frequentie 10Exp43-44 Hz, “initiële frequentie”.
 • De mens als liquid-kristal in relatie tot/met, geopathie (aardstraling), homeopathie, magnetisme, mineralen-voeding(supplementen), het element Silicium, edelsteen-therapie, cultuur-technische straling, bomen en communicatie met de omgeving (plant/dier).
 • Water, diverse analyses, “regen-maken”. Eerste stappen naar Nulpunt-energie.
 • Waarom vielen vogels massaal met nieuwjaar uit de lucht in Beebe?
 • Frequenties, nooit iets van gemerkt? Eten, kan het wat minder?Van Nulpunt-Informatie naar “onze” Materie?
 • Kan je die Frequenties voelen? Ja, sommige mensen kunnen dat.** Mogelijke ervaringen van mensen met betreffende frequenties?
 • Voorgaande punten worden mede voorzien van referenties uit het ‘heden’ en (verre) verleden.
  **Tijdens deze Powerpoint-voordracht worden enkele dia’s getoond met een foto van een “glas-diamant” geïnformeerd met een zeer hoge kosmische frequentie (zoals die o.a. ook aangeduid werden tijdens het onderzoek project “Your-QI-2009”). Bij eerdere lezingen konden enkele mensen in de zaal bij het afstemmen daarop een zeer sterke “informatie-/energie-stroom” aan/door hun lichaam waarnemen.
  Datum: Vrijdag 25 februari
  Locatie: Niburu Soest
  Adres: Birkstraat 136 Soest
  Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:15 uur)
  Entree: €10,- (inclusief 1 consumptie)

  No comments:

  Post a Comment